הודעה בפורוםאפרייטינגליזי ‏25.10.12
הודעה בפורוםאפרייטינגד"ר איל כצהנדלר ‏31.10.12
הודעה בפורוםגומיות בין לסתיותחלי ‏25.10.12
הודעה בפורוםגומיות בין לסתיותד"ר איל כצהנדלר ‏31.10.12
הודעה בפורוםדחוף!לשוןגליתה ‏19.10.12
הודעה בפורוםדחוף!לשוןד"ר איל כצהנדלר ‏31.10.12
הודעה בפורוםנסיגת שינייםרונית ‏17.10.12
הודעה בפורוםנסיגת שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏31.10.12
הודעה בפורוםלסת תחתונהדיני ‏15.10.12
הודעה בפורוםלסת תחתונהד"ר איל כצהנדלר ‏16.10.12
הודעה בפורוםדחוף זה ביום שני - שוב -ד"ר איל כצהנדלר ‏16.10.12
הודעה בפורוםרעש בתזוזת לסתשני ‏11.10.12
הודעה בפורוםרעש בתזוזת לסתד"ר איל כצהנדלר ‏14.10.12
הודעה בפורוםדחוף זה ביום שני !כ ‏10.10.12
הודעה בפורוםדחוף זה ביום שני !ד"ר איל כצהנדלר ‏14.10.12
הודעה בפורוםקיבוע מציקדפנה ‏9.10.12
הודעה בפורוםקיבוע מציקד"ר איל כצהנדלר ‏14.10.12
הודעה בפורוםאין שינויכ ‏8.10.12
הודעה בפורוםאין שינויד"ר איל כצהנדלר ‏14.10.12
הודעה בפורוםאחרי הקוביותלירי ‏4.10.12
הודעה בפורוםאחרי הקוביותד"ר איל כצהנדלר ‏14.10.12
הודעה בפורוםקיבוע לאחר יישורקובי ‏3.10.12
הודעה בפורוםקיבוע לאחר יישורד"ר איל כצהנדלר ‏14.10.12
הודעה בפורוםרטנציה ושיוף שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏14.10.12
הודעה בפורוםחג סוכות שמחד"ר איל כצהנדלר ‏30.9.12
הודעה בפורוםכאבים בסגירה והידוק הלסת -ד"ר איל כצהנדלר ‏29.9.12
הודעה בפורוםבעיה קשה עם השינייםשיר ‏27.9.12
הודעה בפורוםבעיה קשה עם השינייםד"ר איל כצהנדלר ‏29.9.12
הודעה בפורוםגמר חתימה טובהד"ר איל כצהנדלר ‏25.9.12
הודעה בפורוםשן קבועה קדמית שגדלה מחוץ לקשתד"ר איל כצהנדלר ‏24.9.12
הודעה בפורוםאפרייטינגחגית ‏22.9.12
הודעה בפורוםאפרייטינגד"ר איל כצהנדלר ‏24.9.12
הודעה בפורוםקיבוע לאחר יישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏24.9.12
הודעה בפורוםהצבע של הגומיות מתחלף לירוק!אנונימית ‏19.9.12
הודעה בפורוםהצבע של הגומיות מתחלף לירוק!ד"ר איל כצהנדלר ‏24.9.12
הודעה בפורוםשנה טובה שנת בריאות וחיוכים !!!ד"ר איל כצהנדלר ‏16.9.12
הודעה בפורוםסימולטורגולש ‏15.9.12
הודעה בפורוםסימולטורד"ר איל כצהנדלר ‏16.9.12
הודעה בפורוםשיוף שןרועי ‏14.9.12
הודעה בפורוםשיוף שןד"ר איל כצהנדלר ‏16.9.12
הודעה בפורוםבעיה עם קיבוע השיניים.....ד"ר איל כצהנדלר ‏10.9.12
הודעה בפורוםיישור שינייםיפית ‏7.9.12
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏10.9.12
הודעה בפורוםקיבוע ופלטותרות ‏6.9.12
הודעה בפורוםקיבוע ופלטותד"ר איל כצהנדלר ‏10.9.12
הודעה בפורוםלסת בולטתרות ‏6.9.12
הודעה בפורוםלסת בולטתד"ר איל כצהנדלר ‏10.9.12
הודעה בפורוםעקירה?ורד ‏5.9.12
הודעה בפורוםעקירה?ד"ר איל כצהנדלר ‏10.9.12
הודעה בפורוםפלטות נהיות מסריחותד"ר איל כצהנדלר ‏10.9.12
הודעה בפורוםשאלה לגבי גשר בשיניים:)לילווש ‏2.9.12
הודעה בפורוםשאלה לגבי גשר בשיניים:)ד"ר איל כצהנדלר ‏10.9.12
הודעה בפורוםיעילות עקירות השןמאי ‏2.9.12
הודעה בפורוםיעילות עקירות השןד"ר איל כצהנדלר ‏2.9.12