הודעה בפורוםתחליפיםאלון מאירי ‏11.7.13
הודעה בפורוםתחליפיםד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםמספר שאלות המשך הודעה קיבועאלון מאירי ‏11.7.13
הודעה בפורוםמספר שאלות המשך הודעה קיבועד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםקיבוע שיניים תחתונות -יולי2013אלון מאירי ‏11.7.13
הודעה בפורוםקיבוע שיניים תחתונות -יולי2013ד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםאירודנטיסשירה ‏8.7.13
הודעה בפורוםאירודנטיסד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםיישור שינייםנופר ‏22.6.13
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםחשמל סטטי וכאב חד לאחר סתימות לבנותד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםטיפול אורתודונטי על כתריםד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםקובייה שהסתובבהסיון ‏21.6.13
הודעה בפורוםקובייה שהסתובבהד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםתודה על התשובה... ומה עם הפלטה היאד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםגם קיבוע וגם פלטהנוי ‏18.6.13
הודעה בפורוםגם קיבוע וגם פלטהד"ר איל כצהנדלר ‏19.6.13
הודעה בפורוםיישור שיניים בהריוןכנרת ‏10.6.13
הודעה בפורוםיישור שיניים בהריוןד"ר איל כצהנדלר ‏16.6.13
הודעה בפורוםיישור שינייםדני ‏6.6.13
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏16.6.13
הודעה בפורוםעצם דקה -הבהרהלוסי ‏5.6.13
הודעה בפורוםעצם דקה -הבהרהד"ר איל כצהנדלר ‏16.6.13
הודעה בפורוםמשחת שינייםגולשת ‏3.6.13
הודעה בפורוםמשחת שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13
הודעה בפורוםפלטה אחרי גשרלילי ‏3.6.13
הודעה בפורוםפלטה אחרי גשרד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13
הודעה בפורוםבליטה בחניכיים וצורתם.ד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13
הודעה בפורוםעצם דקהלוסי ‏1.6.13
הודעה בפורוםעצם דקהד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13
הודעה בפורוםיישור שיניים לסת תחתונהד"ר איל כצהנדלר ‏22.5.13
הודעה בפורוםפלטה אחרי גשרלילי ‏29.4.13
הודעה בפורוםפלטה אחרי גשרד"ר איל כצהנדלר ‏29.4.13
הודעה בפורוםהאם ניתן להתנשק עם גשר אינקוגניטו?ד"ר איל כצהנדלר ‏21.4.13
הודעה בפורוםישור שיניים פעם נוספת למתבגרתד"ר איל כצהנדלר ‏17.4.13
הודעה בפורוםיום עצמאות שמחד"ר איל כצהנדלר ‏15.4.13
הודעה בפורוםיישור שיניים -המשךשמרית ‏15.4.13
הודעה בפורוםיישור שיניים -המשךד"ר איל כצהנדלר ‏15.4.13
הודעה בפורוםיישור שינייםשמרית ‏13.4.13
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏15.4.13
הודעה בפורוםקיבוע ופלטה שקופהד"ר איל כצהנדלר ‏9.4.13
הודעה בפורוםיישור שיניים שני- MTMרעות ‏5.4.13
הודעה בפורוםיישור שיניים שני- MTMד"ר איל כצהנדלר ‏9.4.13
הודעה בפורוםקובייה שנפלה?יוני ‏5.4.13
הודעה בפורוםקובייה שנפלה?ד"ר איל כצהנדלר ‏9.4.13
הודעה בפורוםנעילת לסתצעירה ‏4.4.13
הודעה בפורוםנעילת לסתד"ר איל כצהנדלר ‏9.4.13
הודעה בפורוםיישור שינייםעמית ‏30.3.13
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏30.3.13
הודעה בפורוםפלטה שקופהמטופלת ‏27.3.13
הודעה בפורוםפלטה שקופהד"ר איל כצהנדלר ‏30.3.13
הודעה בפורוםחג אביב שמחד"ר איל כצהנדלר ‏25.3.13
הודעה בפורוםקיבועשירן ‏20.3.13
הודעה בפורוםקיבועד"ר איל כצהנדלר ‏22.3.13
הודעה בפורוםשיניים מסובבות ויישורןד"ר איל כצהנדלר ‏22.3.13
הודעה בפורום2 שאלות :)זיסלה ‏18.3.13
הודעה בפורום2 שאלות :)ד"ר איל כצהנדלר ‏22.3.13