הודעה בפורוםהמשךרועי ‏28.1.14
הודעה בפורוםהמשךד"ר איל כצהנדלר ‏2.2.14
הודעה בפורוםבוכנה שיניים תחתונותאורלי ‏27.1.14
הודעה בפורוםבוכנה שיניים תחתונותד"ר איל כצהנדלר ‏28.1.14
הודעה בפורוםקיבוע לאחר יישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏27.1.14
הודעה בפורוםשן קדמית חלבית נפלהלחוצה ‏12.1.14
הודעה בפורוםשן קדמית חלבית נפלהד"ר איל כצהנדלר ‏12.1.14
הודעה בפורוםשאלהאבי ‏7.1.14
הודעה בפורוםשאלהד"ר איל כצהנדלר ‏12.1.14
הודעה בפורוםשיניים זזו, הקיבוע התעקם.ד"ר איל כצהנדלר ‏5.1.14
הודעה בפורוםיישור שינייםאשר ‏1.1.14
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏5.1.14
הודעה בפורוםתור רחוקאלון מאירי ‏31.12.13
הודעה בפורוםתור רחוקד"ר איל כצהנדלר ‏5.1.14
הודעה בפורוםתגובה לאוריהמיכל ‏30.12.13
הודעה בפורוםתגובה לאוריהד"ר איל כצהנדלר ‏5.1.14
הודעה בפורוםעקירת ניב חלבי והרכבת גשרד"ר איל כצהנדלר ‏5.1.14
הודעה בפורוםקו חיוך עקוםטל ‏17.12.13
הודעה בפורוםקו חיוך עקוםד"ר איל כצהנדלר ‏18.12.13
הודעה בפורוםפלטהסיון שלם ‏15.12.13
הודעה בפורוםפלטהד"ר איל כצהנדלר ‏18.12.13
הודעה בפורוםיישור שינייםנוסףדנה ‏10.12.13
הודעה בפורוםיישור שינייםנוסףד"ר איל כצהנדלר ‏11.12.13
הודעה בפורוםהרחבת לסת עליונהאורנה ‏9.12.13
הודעה בפורוםהרחבת לסת עליונהד"ר איל כצהנדלר ‏11.12.13
הודעה בפורוםטוראט ו- TMJא ‏3.12.13
הודעה בפורוםטוראט ו- TMJד"ר איל כצהנדלר ‏8.12.13
הודעה בפורוםחג אורים שמח!ד"ר איל כצהנדלר ‏2.12.13
הודעה בפורוםהסכמה לטיפולשולי ‏2.12.13
הודעה בפורוםהסכמה לטיפולד"ר איל כצהנדלר ‏2.12.13
הודעה בפורוםניתוח ניבים כלואיםמור ‏30.11.13
הודעה בפורוםניתוח ניבים כלואיםד"ר איל כצהנדלר ‏2.12.13
הודעה בפורוםצחצוח שיניים ילד בן 14סורי ‏20.11.13
הודעה בפורוםצחצוח שיניים ילד בן 14ד"ר איל כצהנדלר ‏23.11.13
הודעה בפורוםניבים כלואיםמור ‏18.11.13
הודעה בפורוםניבים כלואיםד"ר איל כצהנדלר ‏19.11.13
הודעה בפורוםיותר מידי המלצותסיג ‏18.11.13
הודעה בפורוםיותר מידי המלצותד"ר איל כצהנדלר ‏19.11.13
הודעה בפורוםשן בינה כלואהבני ‏10.11.13
הודעה בפורוםשן בינה כלואהד"ר איל כצהנדלר ‏11.11.13
הודעה בפורוםילד בן 8 שן לא במקומהלילי ‏4.11.13
הודעה בפורוםילד בן 8 שן לא במקומהד"ר איל כצהנדלר ‏11.11.13
הודעה בפורוםרווחים בשינייםמודאגת ‏30.10.13
הודעה בפורוםרווחים בשינייםד"ר איל כצהנדלר ‏31.10.13
הודעה בפורוםיישור שיניים לאחר מחלת חניכיים המשךד"ר איל כצהנדלר ‏29.10.13
הודעה בפורוםשיוף שינייםהדר ר ‏27.10.13
הודעה בפורוםשיוף שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏29.10.13
הודעה בפורוםיישור והלבנת שינייםעידן ‏25.10.13
הודעה בפורוםיישור והלבנת שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏27.10.13
הודעה בפורוםישור שיניים בוילקודנטיסד"ר איל כצהנדלר ‏27.10.13
הודעה בפורוםיישור שיניים לאחר מחלת חניכיים.ד"ר איל כצהנדלר ‏27.10.13
הודעה בפורוםצמיחת ניבים לאחר עקירהד"ר איל כצהנדלר ‏17.10.13
הודעה בפורוםרסן לבן 24איתי ‏7.10.13
הודעה בפורוםרסן לבן 24ד"ר איל כצהנדלר ‏17.10.13
הודעה בפורוםטיפולי שיניים מורכביםלירון ‏28.9.13
הודעה בפורוםטיפולי שיניים מורכביםד"ר איל כצהנדלר ‏28.9.13
הודעה בפורוםסיום טיפול בגשרחיננית ‏26.9.13
הודעה בפורוםסיום טיפול בגשרד"ר איל כצהנדלר ‏28.9.13
הודעה בפורוםהרחבת לסתאנונימית ‏20.9.13
הודעה בפורוםהרחבת לסתד"ר איל כצהנדלר ‏28.9.13
הודעה בפורוםהרחבת לסתרינת ‏19.9.13
הודעה בפורוםהרחבת לסתד"ר איל כצהנדלר ‏28.9.13