הודעה בפורוםתחילת טיפולרמי ‏13.9.17
הודעה בפורוםתחילת טיפולד"ר איל כצהנדלר ‏21.9.17
הודעה בפורוםהאם ניתן במצבי הקיים לבצע יישורד"ר איל כצהנדלר ‏7.9.17
הודעה בפורוםיישור שיניים עם ניב בולטד"ר איל כצהנדלר ‏19.7.17
הודעה בפורוםניקוי סד לילהאלכס ‏12.7.17
הודעה בפורוםניקוי סד לילהד"ר איל כצהנדלר ‏19.7.17
הודעה בפורוםגומיות בין לסתיותנתנאל ‏28.6.17
הודעה בפורוםגומיות בין לסתיותד"ר איל כצהנדלר ‏4.7.17
הודעה בפורוםצמצום רווח לאחר עקירותד"ר איל כצהנדלר ‏6.5.17
הודעה בפורוםנסיגת חניכיםאפרת ‏21.3.17
הודעה בפורוםנסיגת חניכיםד"ר איל כצהנדלר ‏28.3.17
הודעה בפורוםגשר חוזרתות ‏15.2.17
הודעה בפורוםגשר חוזרד"ר איל כצהנדלר ‏17.2.17
הודעה בפורוםסד ליישור שן קדמית בעת בקיעתהד"ר איל כצהנדלר ‏21.12.16
הודעה בפורוםשתלים ושיישור שינייםיוגב ‏24.11.16
הודעה בפורוםשתלים ושיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏25.11.16
הודעה בפורוםטיפול לא יעיל ברסןאורית ‏24.11.16
הודעה בפורוםטיפול לא יעיל ברסןד"ר איל כצהנדלר ‏25.11.16
הודעה בפורוםהרחבת לסת עליונה באמצעות "עכביש"ד"ר איל כצהנדלר ‏20.11.16
הודעה בפורוםשברים בצד הימני של הפניםד"ר איל כצהנדלר ‏11.11.16
הודעה בפורוםשאלה בקשר לגשררונית ‏7.11.16
הודעה בפורוםשאלה בקשר לגשרד"ר איל כצהנדלר ‏8.11.16
הודעה בפורוםשיני בינה בזמן גשרשני ‏27.10.16
הודעה בפורוםשיני בינה בזמן גשרד"ר איל כצהנדלר ‏28.10.16
הודעה בפורוםפלטה לשמירת תוצאות טובות יותרד"ר איל כצהנדלר ‏15.10.16
הודעה בפורוםקליר אליינרספיר ‏13.10.16
הודעה בפורוםקליר אליינרד"ר איל כצהנדלר ‏15.10.16
הודעה בפורוםגמר חתימה טובהד"ר איל כצהנדלר ‏11.10.16
הודעה בפורוםגשר בשיניים - טבעות או צינוריותד"ר איל כצהנדלר ‏11.10.16
הודעה בפורוםשנה טובה וחג שמחד"ר איל כצהנדלר ‏3.10.16
הודעה בפורוםאכילה עם גשרסופי ‏22.8.16
הודעה בפורוםאכילה עם גשרד"ר איל כצהנדלר ‏25.8.16
הודעה בפורוםספיגת שורש מאפשר טיפול אורתו ?ד"ר איל כצהנדלר ‏15.8.16
הודעה בפורוםבעקבות השאלה הקודמתזאייציק ‏6.7.16
הודעה בפורוםבעקבות השאלה הקודמתד"ר איל כצהנדלר ‏9.7.16
הודעה בפורוםקוביותפרפר ‏29.6.16
הודעה בפורוםקוביותד"ר איל כצהנדלר ‏2.7.16
הודעה בפורוםבחירת מוצץ לתינוק מתוך חשיבה על העתד"ר איל כצהנדלר ‏2.7.16
הודעה בפורוםולקודנטיסחן ‏21.6.16
הודעה בפורוםולקודנטיסד"ר איל כצהנדלר ‏2.7.16
הודעה בפורוםווילקודנטיס ואורתוגנטיהד"ר איל כצהנדלר ‏20.6.16
הודעה בפורוםחג שבועות שמחד"ר איל כצהנדלר ‏11.6.16
הודעה בפורוםעקצוצים פרסטזיות נימול לאחר ניתוחד"ר איל כצהנדלר ‏17.3.16
הודעה בפורוםיישור שיניים מבוגריםמיכל ‏10.3.16
הודעה בפורוםיישור שיניים מבוגריםד"ר איל כצהנדלר ‏17.3.16