הודעה בפורוםלסת עליונה בולטתWAJ ‏14.9.13
הודעה בפורוםלסת עליונה בולטתד"ר איל כצהנדלר ‏19.9.13
הודעה בפורוםגמר חתימה טובהד"ר איל כצהנדלר ‏13.9.13
הודעה בפורוםלסת עליונהשמעון ‏11.9.13
הודעה בפורוםלסת עליונהד"ר איל כצהנדלר ‏13.9.13
הודעה בפורוםשנה טובה וחג שמח.ד"ר איל כצהנדלר ‏3.9.13
הודעה בפורוםקיבוע ופלטה בלסת תחתונהד"ר איל כצהנדלר ‏3.9.13
הודעה בפורוםגומיות בשינייםשלמה ‏2.9.13
הודעה בפורוםגומיות בשינייםד"ר איל כצהנדלר ‏3.9.13
הודעה בפורוםעיקום שיניים מספר שנים אחרי גשרד"ר איל כצהנדלר ‏26.8.13
הודעה בפורוםשן על שןxxx ‏18.8.13
הודעה בפורוםשן על שןד"ר איל כצהנדלר ‏26.8.13
הודעה בפורוםתזוזות שן לאחר טיפול אורטודנטיד"ר איל כצהנדלר ‏17.8.13
הודעה בפורוםדלקת בשן בינהשני ‏10.8.13
הודעה בפורוםדלקת בשן בינהד"ר איל כצהנדלר ‏17.8.13
הודעה בפורוםעקירת שן בינה כלואהתהילה ‏10.8.13
הודעה בפורוםעקירת שן בינה כלואהד"ר איל כצהנדלר ‏17.8.13
הודעה בפורוםעקירה שן באמצע טיפולרונית ‏8.8.13
הודעה בפורוםעקירה שן באמצע טיפולד"ר איל כצהנדלר ‏17.8.13
הודעה בפורוםדחיפת לשוןהדר ‏5.8.13
הודעה בפורוםדחיפת לשוןד"ר איל כצהנדלר ‏17.8.13
הודעה בפורוםהוספת טיפולרונית ‏30.7.13
הודעה בפורוםהוספת טיפולד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםאינקוגניטושירה ‏18.7.13
הודעה בפורוםאינקוגניטוד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםדחיפת לשוןהדר ‏17.7.13
הודעה בפורוםדחיפת לשוןד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםגשרעדי ‏15.7.13
הודעה בפורוםגשרד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםאינויזלייןיפית ‏15.7.13
הודעה בפורוםאינויזלייןד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםתחליפיםאלון מאירי ‏11.7.13
הודעה בפורוםתחליפיםד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםמספר שאלות המשך הודעה קיבועאלון מאירי ‏11.7.13
הודעה בפורוםמספר שאלות המשך הודעה קיבועד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםקיבוע שיניים תחתונות -יולי2013אלון מאירי ‏11.7.13
הודעה בפורוםקיבוע שיניים תחתונות -יולי2013ד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםאירודנטיסשירה ‏8.7.13
הודעה בפורוםאירודנטיסד"ר איל כצהנדלר ‏3.8.13
הודעה בפורוםיישור שינייםנופר ‏22.6.13
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםחשמל סטטי וכאב חד לאחר סתימות לבנותד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםטיפול אורתודונטי על כתריםד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםקובייה שהסתובבהסיון ‏21.6.13
הודעה בפורוםקובייה שהסתובבהד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםתודה על התשובה... ומה עם הפלטה היאד"ר איל כצהנדלר ‏26.6.13
הודעה בפורוםגם קיבוע וגם פלטהנוי ‏18.6.13
הודעה בפורוםגם קיבוע וגם פלטהד"ר איל כצהנדלר ‏19.6.13
הודעה בפורוםיישור שיניים בהריוןכנרת ‏10.6.13
הודעה בפורוםיישור שיניים בהריוןד"ר איל כצהנדלר ‏16.6.13
הודעה בפורוםיישור שינייםדני ‏6.6.13
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏16.6.13
הודעה בפורוםעצם דקה -הבהרהלוסי ‏5.6.13
הודעה בפורוםעצם דקה -הבהרהד"ר איל כצהנדלר ‏16.6.13
הודעה בפורוםמשחת שינייםגולשת ‏3.6.13
הודעה בפורוםמשחת שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13
הודעה בפורוםפלטה אחרי גשרלילי ‏3.6.13
הודעה בפורוםפלטה אחרי גשרד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13
הודעה בפורוםבליטה בחניכיים וצורתם.ד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13
הודעה בפורוםעצם דקהלוסי ‏1.6.13
הודעה בפורוםעצם דקהד"ר איל כצהנדלר ‏5.6.13