הודעה בפורוםקיבוע או פלטה?ליאור ‏17.3.13
הודעה בפורוםקיבוע או פלטה?ד"ר איל כצהנדלר ‏22.3.13
הודעה בפורוםהלבנה לאחר גשר בשינייםד"ר איל כצהנדלר ‏22.3.13
הודעה בפורוםקיבוע לפני הסרת גשראנונימי ‏15.3.13
הודעה בפורוםקיבוע לפני הסרת גשרד"ר איל כצהנדלר ‏22.3.13
הודעה בפורוםיישור שינייםאודליה ‏10.3.13
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏15.3.13
הודעה בפורוםהורדת הגשר.נעה ‏7.3.13
הודעה בפורוםהורדת הגשר.ד"ר איל כצהנדלר ‏7.3.13
הודעה בפורוםייאוש ואכזבהאשלי ‏18.2.13
הודעה בפורוםייאוש ואכזבהד"ר איל כצהנדלר ‏21.2.13
הודעה בפורוםשן שלא מתיישרתסיגלית ‏7.2.13
הודעה בפורוםשן שלא מתיישרתד"ר איל כצהנדלר ‏7.2.13
הודעה בפורוםשלום לך ד"רשלי ‏29.1.13
הודעה בפורוםשלום לך ד"רד"ר איל כצהנדלר ‏7.2.13
הודעה בפורוםלמה לא עושים קיבוע קבועה בלסת העליוד"ר איל כצהנדלר ‏7.2.13
הודעה בפורוםחוסר מקום לשיניים בלסת התחתונהד"ר איל כצהנדלר ‏7.2.13
הודעה בפורוםגשר בשייניםעדנונה ‏24.1.13
הודעה בפורוםגשר בשייניםד"ר איל כצהנדלר ‏7.2.13
הודעה בפורוםשיניים עליונות יוצאות אחרי גשרד"ר איל כצהנדלר ‏23.1.13
הודעה בפורוםCrossbiteמשה ‏4.1.13
הודעה בפורוםCrossbiteד"ר איל כצהנדלר ‏10.1.13
הודעה בפורוםגומיה נפלה מהקוביהעדן ‏2.1.13
הודעה בפורוםגומיה נפלה מהקוביהד"ר איל כצהנדלר ‏3.1.13
הודעה בפורוםמכה בלסתדניאל ‏28.12.12
הודעה בפורוםמכה בלסתד"ר איל כצהנדלר ‏3.1.13
הודעה בפורוםמיקום לסתות ושן סוררת...ד"ר איל כצהנדלר ‏24.12.12
הודעה בפורוםהורדת חלק עליון של הגשר לפני הזמןד"ר איל כצהנדלר ‏19.12.12
הודעה בפורוםקשת שינייםיהונתן ‏11.12.12
הודעה בפורוםקשת שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏12.12.12
הודעה בפורוםשינוי מבנה לסת תחתונהרוני ‏11.12.12
הודעה בפורוםשינוי מבנה לסת תחתונהד"ר איל כצהנדלר ‏12.12.12
הודעה בפורוםבאמצע יישור שינייםשרית ‏5.12.12
הודעה בפורוםבאמצע יישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏5.12.12
הודעה בפורוםיישור שיניים וקיבועקרן ‏29.11.12
הודעה בפורוםיישור שיניים וקיבועד"ר איל כצהנדלר ‏5.12.12
הודעה בפורוםשוב -אנונימית ‏27.11.12
הודעה בפורוםשוב -ד"ר איל כצהנדלר ‏5.12.12
הודעה בפורוםחיזוק הגשר בפעם השלישית -אנונימית ‏26.11.12
הודעה בפורוםחיזוק הגשר בפעם השלישית -ד"ר איל כצהנדלר ‏27.11.12
הודעה בפורוםיישור שינייםמיטל ‏25.11.12
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏27.11.12
הודעה בפורוםעכביששיר ‏24.11.12
הודעה בפורוםעכבישד"ר איל כצהנדלר ‏27.11.12
הודעה בפורוםיישור שינייםלאה ‏14.11.12
הודעה בפורוםיישור שינייםד"ר איל כצהנדלר ‏15.11.12