פורום תזונה ודיאטה - ראש הפורום

מחסור בויטמין B12

ד"ר רות רביב קרייצר(19.5.2001, 19:29)

שלום רב,

מחסור בויטמין B12, (ראה איור),

עלול לנבוע מתזונה צמחונית בלבד שכן מקורו העיקרי של הויטמין הוא מאכלי בשר. המחסור עלול להיגרם כתוצאה מבעיות ספיגה כאשר כאן יש כבר מספר מחלות העלולות לגרום לכך. העדר הויטמין עלול לגרום לשינויים המטולוגיים, שינויים נוירולוגיים.

אתר המכיל אינפורמציה על הויטמין מצורף : http://tiger.chm.bris.ac.uk/VitB12/b12.htm

כלטוב,

ד"ר רות רביב קרייצר