פורום תזונה ודיאטה - ראש הפורום

ויטמין B12

מערכת סטארמד(21.7.2001, 14:30)

שלום רב,

חסר ויטמין B12 עלול להיות קבוע ומתמיד. לפיכך, אין הכרח התאמה בין כמות הזריקות שקיבלת ורמת ההמוגלובין. ניתו לבדוק את רמת הויטמין בסרום, ועל פי הרמה והממצאים הקליניים לנטר רת המשך הטיפול. אם הנמיה שלך היא אנמיה פרניציוזה הרי יש צורך בטיפול קבוע.

כל טוב,

צוות בסטארמד