פורום תזונה ודיאטה - ראש הפורום

קשיים בכניסה להריון

ד"ר רות רביב קרייצר(21.7.2001, 16:16)

שלום רב,

במקרים קיצוניים של חסר ויטמינים עם הפרת האיזון הפיזילוגי, יתכן ויהיו קשיים בכניסה להריון.

כל טוב,

ד"ר רות רביב קרייצר