פורום תזונה ודיאטה - ראש הפורום

ניטריטים

מערכת סטארמד(22.7.2001, 21:35)

שלום רב,

הניטריטים והניטרטים שמשו זמן רב כאמצעי עזר לשימור בשר ושימורים הואיל והם גם מקנים לבשר צבע יפה יותר וכן פועלים כמומר אנטי בקטריאלי ואנטי פיטריתי. סוכנויות הממשל בארה"ב אוסרות את השימוש מעבר לרמה מסוימת מחמת האפשרות הפוטנציאלית שחומרים אלו הופכים בגוף לNITROSAMINES שהם חומרים קרצינוגניים. יש לציין שניטרטים עלולים לפגוע בתינוקות מסוימים ולגרום לשינויים במבנה ההמוגלובין שלהם (הפיכתו למטהמוגלובין) ועי"כ נפגם כושר נשיאת החמצן שלו עם כל המשתמע מכך.

כל טוב,

צוות סטארמד