הוספת הודעה פורום קלינאי תקשורת - ראש הפורום

הצגת לקות תקשורתית בפני הכיתה

מתעניינת(29.5.2015, 16:27)

שלום לכולם,

אני משלבת את א. ילד בן 9 שמאובחן על הספקטרום האוטיסטי (asd) בתפקוד גבוה. הישגיו הלימודיים גבוהים, הוא מבצע את כל המשימות ברמת כיתה וכמעט ואיננו זקוק לתיווך לימודי. קשייו של א. ממוקדים בכישורים חברתיים והם באים לביטוי בהפסקות או בשיעורים לא מובנים (התעמלות, אומנות וכו'). א. מתקשה להבין סיטואציות חברתיות וכתוצאה מכך גם לא מגיב באופן מותאם, הוא עלול להתפרץ ולכעוס במידה ונדמה לו שלא מבינים אותו ואף עלול לעזוב משחק באמצע ולהימנע מלהשתתף מלכתחילה. כמו כן, א. מתקשה במעברים ובשינויים במסגרת הבית ספרית, נוקשה לגבי חוקי משחק ואינו שומר על המרחב האישי.

לאחר תקופה שההורים הרגישו מתוסכלים מתפקודו החברתי חשפו בפניו, באמצעות התמיכה של הפסיכולוגית הפרטית את המקור לקשייו. בשלב זב, עולה השאלה שהצוות ואני בתוכם מתלבט בה, והייתי רוצה להפנות לפורום: האם לשתף את תלמידי הכיתה בעובדה שלא. יש לקות תקשורתית? ואם כן, כיצד לעשות זאת, מתי לספר ואיך יוצג הנושא בדרך שתהיה רגישה, מקבלת ומקדמת. עלי להוסיף שא. רוצה בעצמו להציג את הלקות בפני הכיתה. ועולות עוד שאלות: מצד אחד, ברור לי שאסור שא. ירגיש שהוא צריך לשמור סוד ומצד שני, איך הכיתה תגיב? איך נצליח לגרום לתלמידי הכיתה לגלות הבנה, אמפטיות ולהכיל אותו באופן טבעי כאחד מחברי הכיתה על אף קשייו התקשורתיים.

תודה רבה.