הודעה בפורוםכאבים אחרי ניתוחחיה ‏21.3.16
הודעה בפורוםכאבים אחרי ניתוחד"ר יגאל ימפולסקי ‏22.3.16
הודעה בפורוםכאבים בבטן תחתונה ובאיזור פוביס משמד"ר יגאל ימפולסקי ‏15.3.16
הודעה בפורוםתגובה לדר בעניין- ניתוח בקע לאחר 3ד"ר יגאל ימפולסקי ‏15.3.16
הודעה בפורוםיעוץ דחוףלי ‏9.3.16
הודעה בפורוםיעוץ דחוףד"ר יגאל ימפולסקי ‏9.3.16
הודעה בפורוםניתוח בקע מפשעתי לאחר 3 חודשיםד"ר יגאל ימפולסקי ‏9.3.16
הודעה בפורוםדקירות באיזור הניתוחד"ר יגאל ימפולסקי ‏23.2.16
הודעה בפורוםלאחר ניתוח בקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏14.2.16
הודעה בפורוםבקע. פעם רביעיתמרב ‏19.1.16
הודעה בפורוםבקע. פעם רביעיתד"ר יגאל ימפולסקי ‏20.1.16
הודעה בפורוםבקע פמורליחדווה ‏19.1.16
הודעה בפורוםבקע פמורליד"ר יגאל ימפולסקי ‏19.1.16
הודעה בפורוםפענות US במפשעהרועי ‏17.1.16
הודעה בפורוםפענות US במפשעהד"ר יגאל ימפולסקי ‏17.1.16
הודעה בפורוםבקע מפשעתי חוזר או כאבים ללא בקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏17.1.16
הודעה בפורוםבקע פמורלימעיין ‏12.1.16
הודעה בפורוםבקע פמורליד"ר יגאל ימפולסקי ‏13.1.16
הודעה בפורוםבקע מפשעתיאבי ‏9.1.16
הודעה בפורוםבקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏11.1.16
הודעה בפורוםבהמשך לבקע מפשעתי קטןד"ר יגאל ימפולסקי ‏6.1.16
הודעה בפורוםבקע מפשעתי קטןהילה ‏3.1.16
הודעה בפורוםבקע מפשעתי קטןד"ר יגאל ימפולסקי ‏3.1.16
הודעה בפורוםניתוח בקע מפשעתיאנטואנט ‏2.1.16
הודעה בפורוםניתוח בקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏3.1.16
הודעה בפורוםספורט ובקעדנה ‏1.1.16
הודעה בפורוםספורט ובקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏3.1.16
הודעה בפורוםניתוח חוזר להרניה-בקע - המלצה בבקשהד"ר יגאל ימפולסקי ‏31.12.15
הודעה בפורוםבקע לאחר ניתוח יורוסטומהד"ר יגאל ימפולסקי ‏31.12.15
הודעה בפורוםניתוח בקע מצד ימיןיעקב ‏14.12.15
הודעה בפורוםניתוח בקע מצד ימיןד"ר יגאל ימפולסקי ‏15.12.15
הודעה בפורוםבקע טבורידוד ‏6.12.15
הודעה בפורוםבקע טבוריד"ר יגאל ימפולסקי ‏8.12.15
הודעה בפורוםאישוש בקעמאיר ‏6.12.15
הודעה בפורוםאישוש בקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏8.12.15
הודעה בפורוםאישוש בקעמאיר ‏4.12.15
הודעה בפורוםאישוש בקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏6.12.15
הודעה בפורוםבקערון ‏1.12.15
הודעה בפורוםבקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏3.12.15
הודעה בפורוםקיבלתי מכה בבטןיעקב ‏28.11.15
הודעה בפורוםקיבלתי מכה בבטןד"ר יגאל ימפולסקי ‏30.11.15
הודעה בפורוםהיצטלקויותזיו ‏28.11.15
הודעה בפורוםהיצטלקויותד"ר יגאל ימפולסקי ‏30.11.15
הודעה בפורוםבקע מפשעתיבן ‏26.11.15
הודעה בפורוםבקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏30.11.15