הודעה בפורוםאיבחון בקעים מפשעתיים חוזרים וטיפולד"ר יגאל ימפולסקי ‏22.11.15
הודעה בפורוםניתוחי בקע חוזרים ונישנים , עד כה 6ד"ר יגאל ימפולסקי ‏22.11.15
הודעה בפורוםבקע וחדר כושראברהם מלול ‏13.11.15
הודעה בפורוםבקע וחדר כושרד"ר יגאל ימפולסקי ‏15.11.15
הודעה בפורוםבקע שהתחיל לכאובערן ‏29.10.15
הודעה בפורוםבקע שהתחיל לכאובד"ר יגאל ימפולסקי ‏1.11.15
הודעה בפורוםבקע מפשעתי וטיול לדרום אמריקהד"ר יגאל ימפולסקי ‏26.10.15
הודעה בפורוםכתם שחור לאחר ניתוח הרניהיהודה זאב ‏22.10.15
הודעה בפורוםכתם שחור לאחר ניתוח הרניהד"ר יגאל ימפולסקי ‏25.10.15
הודעה בפורוםספורט-בקע מפשעתיספיר ‏21.10.15
הודעה בפורוםספורט-בקע מפשעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏25.10.15
הודעה בפורוםבקע דופן הבטן לאחר ניתוח כריתת סיגמד"ר יגאל ימפולסקי ‏20.10.15
הודעה בפורוםניתוח בקע מפסעתימנותח ‏13.10.15
הודעה בפורוםניתוח בקע מפסעתיד"ר יגאל ימפולסקי ‏14.10.15
הודעה בפורוםבקע מפשעתי וחופש סקיגרג ‏13.10.15
הודעה בפורוםבקע מפשעתי וחופש סקיד"ר יגאל ימפולסקי ‏14.10.15
הודעה בפורוםאשמח לקבל עצהיוני ‏25.9.15
הודעה בפורוםאשמח לקבל עצהד"ר יגאל ימפולסקי ‏7.10.15
הודעה בפורוםתיקון בקע גדול בבטןדנה ‏24.9.15
הודעה בפורוםתיקון בקע גדול בבטןד"ר יגאל ימפולסקי ‏7.10.15
הודעה בפורוםשנה טובה!ד"ר יגאל ימפולסקי ‏13.9.15
הודעה בפורוםהפרשה מוגלתית בדופן הבטן מזיהום רשתד"ר יגאל ימפולסקי ‏13.9.15
הודעה בפורוםכאבים בשרירי הבטןגיא ‏7.9.15
הודעה בפורוםכאבים בשרירי הבטןד"ר יגאל ימפולסקי ‏9.9.15
הודעה בפורוםכאבים בשרירי הבטןגיא ‏2.9.15
הודעה בפורוםכאבים בשרירי הבטןד"ר יגאל ימפולסקי ‏6.9.15
הודעה בפורוםחוסר תחושה לאחר ניתוח בקע ישירד"ר יגאל ימפולסקי ‏21.8.15
הודעה בפורוםמכה בצד של הבטןמנשה ‏12.8.15
הודעה בפורוםמכה בצד של הבטןד"ר יגאל ימפולסקי ‏16.8.15
הודעה בפורוםניתוח בקע מפשעתי בצד השניד"ר יגאל ימפולסקי ‏16.8.15
הודעה בפורוםשאלהאדי ‏12.8.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר יגאל ימפולסקי ‏16.8.15
הודעה בפורוםאובד עצותיונתן ‏24.7.15
הודעה בפורוםאובד עצותד"ר יגאל ימפולסקי ‏26.7.15
הודעה בפורוםבקעשחר ‏20.7.15
הודעה בפורוםבקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏20.7.15
הודעה בפורוםכאב+חוסר יכולת לתפקד אחרי ניתוח בקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏19.7.15
הודעה בפורוםמאמץ אחרי חודש וחצי מניתוח בקעד"ר יגאל ימפולסקי ‏19.7.15
הודעה בפורוםכאב באשך ומיפשעהשחר ‏11.7.15
הודעה בפורוםכאב באשך ומיפשעהד"ר יגאל ימפולסקי ‏12.7.15
הודעה בפורוםמאמץ כלשהואאריה ‏11.7.15
הודעה בפורוםמאמץ כלשהואד"ר יגאל ימפולסקי ‏12.7.15
הודעה בפורוםבדיקהשלמה ‏3.7.15
הודעה בפורוםבדיקהד"ר יגאל ימפולסקי ‏5.7.15
הודעה בפורוםדבר נוסף חשוב-בקשר לתחושה מציקה..ד"ר יגאל ימפולסקי ‏29.6.15
הודעה בפורוםפעילות לאחר הניתוחאבשלום ‏21.6.15
הודעה בפורוםפעילות לאחר הניתוחד"ר יגאל ימפולסקי ‏28.6.15
הודעה בפורוםתחושה מציקה למרות הניתוחד"ר יגאל ימפולסקי ‏28.6.15