הודעה בפורוםתיקון לשאלת חיסון השעלתד"ר דיאנה טשר ‏19.10.13
הודעה בפורוםחיסון שעלתא ‏13.10.13
הודעה בפורוםחיסון שעלתד"ר דיאנה טשר ‏19.10.13
הודעה בפורוםחיסיון פוליו ושפעתאני ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסיון פוליו ושפעתד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסון אבעבועות רוח - האם לעשות ?ד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסון שפעת לאשה בהיריוןלירון ‏11.10.13
הודעה בפורוםחיסון שפעת לאשה בהיריוןד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםהדבקותשני ‏9.10.13
הודעה בפורוםהדבקותד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסון לפוליו בזמן טיפול נגד תולעיםד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסון פוליו שני? לתשובתך אודהד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסון שפעת ורגישות לחלבון ביצהד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסון פוליו בזמן הריוןד"ר דיאנה טשר ‏12.10.13
הודעה בפורוםחיסון צהבת bמיקה ‏4.10.13
הודעה בפורוםחיסון צהבת bד"ר דיאנה טשר ‏4.10.13
הודעה בפורוםחיסון מרובעדיןדין ‏2.10.13
הודעה בפורוםחיסון מרובעד"ר דיאנה טשר ‏4.10.13
הודעה בפורוםחיסון שפעתיעל ‏30.9.13
הודעה בפורוםחיסון שפעתד"ר דיאנה טשר ‏4.10.13
הודעה בפורוםחתך מסכין יפנימרב ‏27.9.13
הודעה בפורוםחתך מסכין יפניד"ר דיאנה טשר ‏28.9.13
הודעה בפורוםשאלהשני ‏27.9.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר דיאנה טשר ‏4.10.13
הודעה בפורוםשילוב חיסוניםמיכל ‏22.9.13
הודעה בפורוםשילוב חיסוניםד"ר דיאנה טשר ‏23.9.13
הודעה בפורוםתינוק חדשמינה ‏18.9.13
הודעה בפורוםתינוק חדשד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםחיסון מחומשאמא ‏17.9.13
הודעה בפורוםחיסון מחומשד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורום3 שבועות לאחר חיסון פוליו מוחלשד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםשתי טיפותשי ‏16.9.13
הודעה בפורוםשתי טיפותד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםאיחוד החיסוניםאנה ‏16.9.13
הודעה בפורוםאיחוד החיסוניםד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםמנה שלישית חיסון מחומשד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםבדיקת דם לאחר חיסוןזואי ‏15.9.13
הודעה בפורוםבדיקת דם לאחר חיסוןד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםחיסון פוליו ושפעתיעל ‏12.9.13
הודעה בפורוםחיסון פוליו ושפעתד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםחיסון MMRרום ‏12.9.13
הודעה בפורוםחיסון MMRד"ר דיאנה טשר ‏21.9.13
הודעה בפורוםפוליו וcmvרעות ‏10.9.13
הודעה בפורוםפוליו וcmvד"ר דיאנה טשר ‏14.9.13
הודעה בפורוםפוליודנה ‏10.9.13
הודעה בפורוםפוליוד"ר דיאנה טשר ‏10.9.13
הודעה בפורוםחיסון ל"ילדה" לפני צבאד"ר דיאנה טשר ‏10.9.13
הודעה בפורוםלא ברור משהואיה ‏8.9.13
הודעה בפורוםלא ברור משהוד"ר דיאנה טשר ‏10.9.13
הודעה בפורוםיעוץיעל ‏8.9.13
הודעה בפורוםיעוץד"ר דיאנה טשר ‏8.9.13
הודעה בפורוםהמשך לשאלהאיה ‏8.9.13
הודעה בפורוםהמשך לשאלהד"ר דיאנה טשר ‏8.9.13
הודעה בפורוםחיסון פוליו חי מוחלשד"ר דיאנה טשר ‏8.9.13
הודעה בפורוםמה קורה אם לא לוקחים מנות המשךד"ר דיאנה טשר ‏7.9.13
הודעה בפורוםחיסוני מחומשת ופרבנרד"ר דיאנה טשר ‏7.9.13