הודעה בפורוםחיסון אדמת כתה אשירה ‏12.2.14
הודעה בפורוםחיסון אדמת כתה אד"ר דנה טשר ‏15.2.14
הודעה בפורוםחיסון שעלתאדוה_דחוח ‏11.2.14
הודעה בפורוםחיסון שעלתד"ר דנה טשר ‏15.2.14
הודעה בפורוםחיסון mmrvמיכל ‏9.2.14
הודעה בפורוםחיסון mmrvד"ר דנה טשר ‏10.2.14
הודעה בפורוםחיסוניםשני ‏4.2.14
הודעה בפורוםחיסוניםד"ר דיאנה טשר ‏7.2.14
הודעה בפורוםאבעבועותשלי ‏28.1.14
הודעה בפורוםאבעבועותד"ר דיאנה טשר ‏1.2.14
הודעה בפורוםפרבנרקוף ‏26.1.14
הודעה בפורוםפרבנרד"ר דיאנה טשר ‏1.2.14
הודעה בפורוםחיסון mmr כתה אורד ‏19.1.14
הודעה בפורוםחיסון mmr כתה אד"ר דיאנה טשר ‏20.1.14
הודעה בפורוםתופעות לוואי חיסון מחומששולמית ‏10.1.14
הודעה בפורוםתופעות לוואי חיסון מחומשד"ר דיאנה טשר ‏11.1.14
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהדנה ‏29.12.13
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהד"ר דיאנה טשר ‏1.1.14
הודעה בפורוםחיסון שעלתנעה ‏28.12.13
הודעה בפורוםחיסון שעלתד"ר דיאנה טשר ‏1.1.14
הודעה בפורוםחיסון גיל 4 חודשיםעינת ‏18.12.13
הודעה בפורוםחיסון גיל 4 חודשיםד"ר דיאנה טשר ‏26.12.13
הודעה בפורוםכאבים לאחר חיסוןלינוי ‏15.12.13
הודעה בפורוםכאבים לאחר חיסוןד"ר דיאנה טשר ‏18.12.13
הודעה בפורוםחיסון לשעלת ובכללרס ‏12.12.13
הודעה בפורוםחיסון לשעלת ובכללד"ר דיאנה טשר ‏18.12.13
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהמיקה ‏3.12.13
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהד"ר דיאנה טשר ‏4.12.13
הודעה בפורוםמנת דחף לצהבת בימיקה ‏3.12.13
הודעה בפורוםמנת דחף לצהבת ביד"ר דיאנה טשר ‏4.12.13
הודעה בפורוםפוליו - משך נשאותLiron ‏24.11.13
הודעה בפורוםפוליו - משך נשאותד"ר דיאנה טשר ‏28.11.13
הודעה בפורוםפוליו - תינוקות עד גיל חצי שנהד"ר דיאנה טשר ‏28.11.13
הודעה בפורוםחיסון BCGאמא ‏18.11.13
הודעה בפורוםחיסון BCGד"ר דיאנה טשר ‏28.11.13
הודעה בפורוםתודה על תשובתך ושאלה נוספתד"ר דיאנה טשר ‏12.11.13
הודעה בפורוםמנות חיסון אנטי טטנוס מותרותד"ר דיאנה טשר ‏11.11.13
הודעה בפורוםשאלההאמיתית ‏8.11.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר דיאנה טשר ‏11.11.13
הודעה בפורוםחיסון rsv לפג בין 10 חודשיםד"ר דיאנה טשר ‏11.11.13
הודעה בפורוםחיסון שעלתשירי ‏7.11.13
הודעה בפורוםחיסון שעלתד"ר דיאנה טשר ‏11.11.13
הודעה בפורוםחיסון פרבנר 13לי ‏31.10.13
הודעה בפורוםחיסון פרבנר 13ד"ר דיאנה טשר ‏31.10.13
הודעה בפורוםחיסון ראשוןרוני ‏28.10.13
הודעה בפורוםחיסון ראשוןד"ר דיאנה טשר ‏29.10.13
הודעה בפורוםחיסון פרבנר וחיסון לשפעת לילדה בת 3ד"ר דיאנה טשר ‏29.10.13
הודעה בפורוםחיסון דור שלישי צהבת ביד"ר דיאנה טשר ‏29.10.13
הודעה בפורוםחיסונים לילדה בת 7שקדית ‏24.10.13
הודעה בפורוםחיסונים לילדה בת 7ד"ר דיאנה טשר ‏28.10.13
הודעה בפורוםפוליוא ‏22.10.13
הודעה בפורוםפוליוד"ר דיאנה טשר ‏28.10.13
הודעה בפורוםחיסון לשעלתמ.ב ‏20.10.13
הודעה בפורוםחיסון לשעלתד"ר דיאנה טשר ‏28.10.13
הודעה בפורוםפוליויעל ‏19.10.13
הודעה בפורוםפוליוד"ר דיאנה טשר ‏29.10.13
הודעה בפורוםחיסון שפעת מוחלש - חיסון פוליוד"ר דיאנה טשר ‏19.10.13
הודעה בפורוםחיסון חי מוחלש לשפעת?סנדרה ‏15.10.13
הודעה בפורוםחיסון חי מוחלש לשפעת?ד"ר דיאנה טשר ‏19.10.13