הודעה בפורוםשלבקת חוגרתשלב ‏8.11.14
הודעה בפורוםשלבקת חוגרתד"ר דנה טשר ‏23.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתשרון ‏8.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתד"ר דנה טשר ‏6.12.14
הודעה בפורוםחיסון לתיאלנדנועה ‏5.11.14
הודעה בפורוםחיסון לתיאלנדד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון מרובע בכיתה א'תומר ‏4.11.14
הודעה בפורוםחיסון מרובע בכיתה א'ד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון אדמת בהריוןנחמה ‏4.11.14
הודעה בפורוםחיסון אדמת בהריוןד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת בחודש 3נחמה ‏4.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת בחודש 3ד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון מרובעיפה ‏3.11.14
הודעה בפורוםחיסון מרובעד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון פוליו חי מוחלש ותינוקותד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםשאלה דחופה מאוד !לירון ‏1.11.14
הודעה בפורוםשאלה דחופה מאוד !ד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת והנקהמאיה ‏30.10.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת והנקהד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת לראשונה בחייםד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםמחלת נשיקה וחיסון שפעתד"ר דנה טשר ‏6.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתאנה ‏23.10.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתד"ר דנה טשר ‏23.10.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתיעל ‏19.10.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתד"ר דנה טשר ‏24.10.14
הודעה בפורוםלחסן שוב נגד אבעבועות רוח?ד"ר דנה טשר ‏24.10.14
הודעה בפורוםהפטיטיס A,Bאביבית ‏2.10.14
הודעה בפורוםהפטיטיס A,Bד"ר דנה טשר ‏24.10.14
הודעה בפורוםכמה מנות חיסון שפעת צריך לקבל?ד"ר דנה טשר ‏30.9.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתענבל ‏28.9.14
הודעה בפורוםחיסון שפעתד"ר דנה טשר ‏30.9.14
הודעה בפורוםשלום לגבי חיסון גיל שנתייםד"ר דנה טשר ‏25.9.14
הודעה בפורוםבדיקת דם בת 9 חודשיםשני ‏23.9.14
הודעה בפורוםבדיקת דם בת 9 חודשיםד"ר דנה טשר ‏25.9.14
הודעה בפורוםחיסון תינוקת שנולדת בסיןד"ר דנה טשר ‏26.9.14
הודעה בפורוםחשיפת תינוק לא מחוסןד"ר דנה טשר ‏22.8.14
הודעה בפורוםתופעות לואי חיסון גיל שנהד"ר דנה טשר ‏23.8.14
הודעה בפורוםחיסונים חלקיים בגיל שנהד"ר דנה טשר ‏23.8.14
הודעה בפורוםרוטה לא מלאדנה ‏10.8.14
הודעה בפורוםרוטה לא מלאד"ר דנה טשר ‏23.8.14
הודעה בפורוםצהבת aאיה ‏28.7.14
הודעה בפורוםצהבת aד"ר דנה טשר ‏30.7.14
הודעה בפורוםחיסון לפוליוא.ב. ‏20.7.14
הודעה בפורוםחיסון לפוליוד"ר דנה טשר ‏24.7.14
הודעה בפורוםהפרשים בין חיסוניםאמא ‏3.7.14
הודעה בפורוםהפרשים בין חיסוניםד"ר דנה טשר ‏5.7.14
הודעה בפורוםחיסון אדמתאמא ‏2.7.14
הודעה בפורוםחיסון אדמתד"ר דנה טשר ‏5.7.14
הודעה בפורוםחיסון תינוק לתאילנדעמית ‏25.6.14
הודעה בפורוםחיסון תינוק לתאילנדד"ר דנה טשר ‏5.7.14
הודעה בפורוםצהבת aיעל ‏11.6.14
הודעה בפורוםצהבת aד"ר דנה טשר ‏21.6.14
הודעה בפורוםחיסון גיל שנה וחצייעל ‏11.6.14
הודעה בפורוםחיסון גיל שנה וחציד"ר דנה טשר ‏21.6.14