הודעה בפורוםטעות במתן חיסוןנלי ‏11.11.15
הודעה בפורוםטעות במתן חיסוןד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםחיסון שפעת לאחר חיסון דחףד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםעיתוי מנת דחף mmrמיטל ‏4.11.15
הודעה בפורוםעיתוי מנת דחף mmrד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםחיסונים לילדים זנזיברשירלי ‏3.11.15
הודעה בפורוםחיסונים לילדים זנזיברד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריון..יעל ‏20.10.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריון..ד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםהמשך שאלה לגבי חיסון שעלתד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתלי ‏18.10.15
הודעה בפורוםחיסון שעלתד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםכחלון וחיוורון לאחר חיסוןד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםמניעת אלרגיה לחיסון שפעתד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםחיסון שפעת לאחר IVIGויקי ‏28.9.15
הודעה בפורוםחיסון שפעת לאחר IVIGד"ר דנה טשר ‏22.12.15
הודעה בפורוםרכיבי חיסון השפעתיובל ‏24.9.15
הודעה בפורוםגולה ברגל לאחר חיסוןליאת ‏12.9.15
הודעה בפורוםגולה ברגל לאחר חיסוןד"ר דנה טשר ‏23.9.15
הודעה בפורוםדחיית מועד חיסונים לפעוטד"ר דנה טשר ‏23.9.15
הודעה בפורוםאבעבועות רוחאמא ‏3.9.15
הודעה בפורוםאבעבועות רוחד"ר דנה טשר ‏23.9.15
הודעה בפורוםמנה כפולה של חיסון הצהבת bאמא מודאגת ‏26.8.15
הודעה בפורוםמנה כפולה של חיסון הצהבת bד"ר דנה טשר ‏23.9.15
הודעה בפורוםדחיית מנה שניה של חיסון הפטטיסד"ר דנה טשר ‏23.9.15
הודעה בפורוםחיסון בכתה ב'לירון ‏23.8.15
הודעה בפורוםחיסון בכתה ב'ד"ר דנה טשר ‏23.9.15
הודעה בפורוםשעלתנעמי ‏13.8.15
הודעה בפורוםשעלתד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםחיסון מחומש לפני הזמן - דחוףד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםשאלה נוספתמיקה ‏5.8.15
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםחיסון צהבת בימיקה ‏5.8.15
הודעה בפורוםחיסון צהבת ביד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםחיסונים בגיל מאוחרלירי ‏5.8.15
הודעה בפורוםחיסונים בגיל מאוחרד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםגולה מתחת לעור לאחר חיסוןאמא מודאגת ‏5.8.15
הודעה בפורוםגולה מתחת לעור לאחר חיסוןד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםחיסון הפטיטיס b פגוםלירי ‏4.8.15
הודעה בפורוםחיסון הפטיטיס b פגוםד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםחיסון טטנוסמאמאמייה ‏3.8.15
הודעה בפורוםחיסון טטנוסד"ר דנה טשר ‏22.8.15
הודעה בפורוםחיסון להפטיטיס Bלי ‏30.7.15
הודעה בפורוםחיסון להפטיטיס Bד"ר דנה טשר ‏1.8.15
הודעה בפורוםנפיחות ואודם באיזור החיסוןד"ר דנה טשר ‏1.8.15
הודעה בפורוםחיסון טטנוס בגיל 6גל ‏20.7.15
הודעה בפורוםחיסון טטנוס בגיל 6ד"ר דנה טשר ‏1.8.15
הודעה בפורוםחיסון חצבתכרמית ‏13.7.15
הודעה בפורוםחיסון חצבתד"ר דנה טשר ‏1.8.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןחגית ‏6.7.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןד"ר דנה טשר ‏1.8.15
הודעה בפורוםחיסון חצבת - חזרת - אדמת והריוןד"ר דנה טשר ‏1.8.15
הודעה בפורוםחיסון צהבת A בזמנים סמוכיםד"ר דנה טשר ‏1.8.15
הודעה בפורוםחיסון צהבתלילך ‏18.6.15
הודעה בפורוםחיסון צהבתד"ר דנה טשר ‏24.6.15
הודעה בפורוםחיסון "מרובע" בכיתה ב'מיקי ‏17.6.15
הודעה בפורוםחיסון "מרובע" בכיתה ב'ד"ר דנה טשר ‏24.6.15