הודעה בפורוםחיסון mmrvיעל ‏11.6.14
הודעה בפורוםחיסון mmrvד"ר דנה טשר ‏21.6.14
הודעה בפורוםשאלהיעל ‏11.6.14
הודעה בפורוםשאלהד"ר דנה טשר ‏21.6.14
הודעה בפורוםחיסון mmrvיעל ‏11.6.14
הודעה בפורוםחיסון mmrvד"ר דנה טשר ‏21.6.14
הודעה בפורוםצהבת Aשלומית ‏1.6.14
הודעה בפורוםצהבת Aד"ר דנה טשר ‏2.6.14
הודעה בפורוםתופעות לוואי חודש אחרי חיסוןד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםחיסון MMRVקרן ‏24.5.14
הודעה בפורוםחיסון MMRVד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםשאלה נוספת- חיסון לאחר מקלחתד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםחיסון שעלתדפנה33 ‏22.5.14
הודעה בפורוםחיסון שעלתד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםפרבנרלירון ‏22.5.14
הודעה בפורוםפרבנרד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםמקלחת לאחר חיסוןיעל ‏21.5.14
הודעה בפורוםמקלחת לאחר חיסוןד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהיעל ‏21.5.14
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםחיסונים לחו"ללולי ‏21.5.14
הודעה בפורוםחיסונים לחו"לד"ר דנה טשר ‏30.5.14
הודעה בפורוםהאם לחסן הודעה שנייהמיקה ‏20.5.14
הודעה בפורוםהאם לחסן הודעה שנייהד"ר דנה טשר ‏20.5.14
הודעה בפורוםחיסון תינוק בגיל 4 חודשיםאילנית ‏19.5.14
הודעה בפורוםחיסון תינוק בגיל 4 חודשיםד"ר דנה טשר ‏20.5.14
הודעה בפורוםהאם לחסןמיקה ‏19.5.14
הודעה בפורוםהאם לחסןד"ר דנה טשר ‏20.5.14
הודעה בפורוםחיסון פרבנר + פוליו חיד"ר דנה טשר ‏17.5.14
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהיעל ‏22.4.14
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהד"ר דנה טשר ‏23.4.14
הודעה בפורוםמתן חיסונים להורה בזמן הנקהד"ר דנה טשר ‏21.4.14
הודעה בפורוםצהבת bיעל ‏9.4.14
הודעה בפורוםצהבת bד"ר דנה טשר ‏21.4.14
הודעה בפורוםחיסון פוליו וחיסון שעלתד"ר דנה טשר ‏8.4.14
הודעה בפורוםחיסונים לגיל חודשייםד"ר דנה טשר ‏8.4.14
הודעה בפורוםחיסון צהבת Bטליה ‏1.4.14
הודעה בפורוםחיסון צהבת Bד"ר דנה טשר ‏8.4.14
הודעה בפורוםמרווח בין חיסוניםיעל ‏29.3.14
הודעה בפורוםמרווח בין חיסוניםד"ר דנה טשר ‏8.4.14
הודעה בפורוםחיסון לגיל חודשייםסיגל ‏21.3.14
הודעה בפורוםחיסון לגיל חודשייםד"ר דנה טשר ‏22.3.14
הודעה בפורוםחיסון ארבעה חודשים - דם בצואהד"ר דנה טשר ‏22.3.14
הודעה בפורוםנוגדנים לצהבת בימיקה ‏16.3.14
הודעה בפורוםנוגדנים לצהבת ביד"ר דנה טשר ‏18.3.14
הודעה בפורוםחיסון MMRVאינה ‏10.3.14
הודעה בפורוםחיסון MMRVד"ר דנה טשר ‏13.3.14
הודעה בפורוםבהמשך לחיסון המחומשד"ר דנה טשר ‏13.3.14
הודעה בפורוםחיסון מחומשאמא ‏6.3.14
הודעה בפורוםחיסון מחומשד"ר דנה טשר ‏9.3.14
הודעה בפורוםשאלה בנוגע לחיסוןהריונית ‏1.3.14
הודעה בפורוםשאלה בנוגע לחיסוןד"ר דנה טשר ‏9.3.14
הודעה בפורוםהילדים בני 7 ן-9נורה ‏1.3.14
הודעה בפורוםהילדים בני 7 ן-9ד"ר דנה טשר ‏9.3.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת מאוחרנורה ‏1.3.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת מאוחרד"ר דנה טשר ‏9.3.14