הודעה בפורוםטטנוסדפנה33 ‏15.6.15
הודעה בפורוםטטנוסד"ר דנה טשר ‏24.6.15
הודעה בפורוםשעלת בהיריוןטל ‏29.5.15
הודעה בפורוםשעלת בהיריוןד"ר דנה טשר ‏24.6.15
הודעה בפורוםהפרשי זמן בין חיסוניםד"ר דנה טשר ‏24.6.15
הודעה בפורוםחיסון נגד זיהומים פנוימוקוקיםד"ר דנה טשר ‏24.6.15
הודעה בפורוםחיסון אדמתסלסל ‏13.4.15
הודעה בפורוםחיסון אדמתד"ר דנה טשר ‏26.4.15
הודעה בפורוםחיסוניםטל ‏11.3.15
הודעה בפורוםחיסוניםד"ר דנה טשר ‏6.4.15
הודעה בפורוםחיסון MMRVגלי ‏26.2.15
הודעה בפורוםחיסון MMRVד"ר דנה טשר ‏26.2.15
הודעה בפורוםאבעבועות רוחקארי ‏24.2.15
הודעה בפורוםאבעבועות רוחד"ר דנה טשר ‏26.2.15
הודעה בפורוםשעלת בהריון שבוע 32דורי ‏24.2.15
הודעה בפורוםשעלת בהריון שבוע 32ד"ר דנה טשר ‏26.2.15
הודעה בפורוםחיבונים הניתנים בבית החוליםד"ר דנה טשר ‏26.2.15
הודעה בפורוםשעלת בהריון חודש שמיניד"ר דנה טשר ‏26.2.15
הודעה בפורוםבירור מקור החיסוןבמחשבות ‏20.2.15
הודעה בפורוםבירור מקור החיסוןד"ר דנה טשר ‏26.2.15
הודעה בפורוםפרבנר ותופעת לוואיליט ‏14.2.15
הודעה בפורוםפרבנר ותופעת לוואיד"ר דנה טשר ‏28.2.15
הודעה בפורוםהדבקה בהרפססיגלית ‏8.2.15
הודעה בפורוםהדבקה בהרפסד"ר דנה טשר ‏28.2.15
הודעה בפורוםטטנוסאנונימי ‏3.2.15
הודעה בפורוםטטנוסד"ר דנה טשר ‏27.2.15
הודעה בפורוםחיסון כיתה א'אילנה ‏28.1.15
הודעה בפורוםחיסון כיתה א'ד"ר דנה טשר ‏29.1.15
הודעה בפורוםחיסון פוליו חי מוחלשאיריס ‏19.1.15
הודעה בפורוםחיסון פוליו חי מוחלשד"ר דנה טשר ‏29.1.15
הודעה בפורוםאבעבועות רוחאמא ‏10.1.15
הודעה בפורוםאבעבועות רוחד"ר דנה טשר ‏29.1.15
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהמיקה ‏9.1.15
הודעה בפורוםחיסון גיל שנהד"ר דנה טשר ‏29.1.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןמור ‏6.1.15
הודעה בפורוםחיסון שעלת בהריוןד"ר דנה טשר ‏29.1.15
הודעה בפורוםחיסון מחומשתלירון ‏1.1.15
הודעה בפורוםחיסון מחומשתד"ר דנה טשר ‏29.1.15
הודעה בפורוםחיסון אבעבעות לפני הריוןד"ר דנה טשר ‏30.12.14
הודעה בפורוםחיסון פוליו וחוסר היגיינהאמא מודאגת ‏24.12.14
הודעה בפורוםחיסון פוליו וחוסר היגיינהד"ר דנה טשר ‏30.12.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת ונטילת סירופDesloratadinד"ר דנה טשר ‏22.12.14
הודעה בפורוםחיסון גיל חודשיים- דחוףד"ר דנה טשר ‏6.12.14
הודעה בפורוםחום 37.5 לפני חיסוןחן ‏2.12.14
הודעה בפורוםחום 37.5 לפני חיסוןד"ר דנה טשר ‏6.12.14
הודעה בפורוםמנת דחף MMRVשני ‏1.12.14
הודעה בפורוםמנת דחף MMRVד"ר דנה טשר ‏6.12.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת לנשים בהריון - המשךד"ר דנה טשר ‏6.12.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת לנשים בהריוןד"ר דנה טשר ‏23.11.14
הודעה בפורוםחיסון שפעת ו mmr בכיתה אד"ר דנה טשר ‏23.11.14
הודעה בפורוםחיסון חצבת מנה שלישית במסגרת MMRVד"ר דנה טשר ‏23.11.14