הודעה בפורוםשלום דוקטוררון ‏11.4.16
הודעה בפורוםתוצאות בדיקת צילום חזהאלמונית ‏17.3.16
הודעה בפורוםPs מולדאמא לחוצה ‏19.2.16
הודעה בפורוםבדיקת ארגומטריהש.ב. ‏18.2.16
הודעה בפורוםmvpרפי ‏6.2.16
הודעה בפורוםnx,o nyrtkh vto ,ehi?דפנה ‏31.1.16
הודעה בפורוםהריון ולבשוגי ‏22.1.16
הודעה בפורוםפעילות האתריעקב ‏18.1.16
הודעה בפורוםתוצאות אקו לב מאמץשני ‏6.1.16
הודעה בפורוםמסתם טריקוספידלייעקב ‏4.1.16
הודעה בפורוםאקונירה ‏30.12.15
הודעה בפורוםלהודותרומי ‏8.12.15
הודעה בפורוםהולטר לבמינה ‏30.11.15
הודעה בפורוםדופק בבטןשיר ‏30.10.15
הודעה בפורוםבנפעימות מוזרות בבטןעמית ‏18.10.15
הודעה בפורוםבדיקה לאחר ניתוחמנחם ‏4.10.15
הודעה בפורוםנדרש טיפול?דנית ‏3.9.15
הודעה בפורוםמרפןיורי ‏17.8.15