הודעה בפורוםהולטר אקגטניה ‏12.8.15
הודעה בפורוםדליפה מיטראליתארז ‏9.8.15
הודעה בפורוםדליפה מיטראליתד"ר יגאל כסיף ‏10.8.15
הודעה בפורוםדליפה מיטרליתארז ‏7.8.15
הודעה בפורוםדליפה מיטרליתד"ר יגאל כסיף ‏9.8.15
הודעה בפורוםעזרה בפענוח אקו לב במאמץד"ר יגאל כסיף ‏9.8.15
הודעה בפורוםחוסר התקדמות של גלי rד"ר יגאל כסיף ‏9.8.15
הודעה בפורוםהחלפת המסתם האורטלירונית ‏15.7.15
הודעה בפורוםהחלפת המסתם האורטליד"ר יגאל כסיף ‏20.7.15
הודעה בפורוםהחלפת מסתם אורטלירונית ‏13.7.15
הודעה בפורוםהחלפת מסתם אורטליד"ר יגאל כסיף ‏15.7.15
הודעה בפורוםבדיקת אקולורה ‏10.7.15
הודעה בפורוםבדיקת אקוד"ר יגאל כסיף ‏15.7.15
הודעה בפורוםדפיקות לבאבי המודאג ‏3.7.15
הודעה בפורוםדפיקות לבד"ר יגאל כסיף ‏6.7.15
הודעה בפורוםדפיקות לבאבי המודאג ‏3.7.15
הודעה בפורוםמינון הקרדילוקדן ‏27.6.15
הודעה בפורוםמינון הקרדילוקד"ר יגאל כסיף ‏6.7.15
הודעה בפורוםבדיקת אקולורה ‏22.6.15
הודעה בפורוםבדיקת אקוד"ר יגאל כסיף ‏6.7.15
הודעה בפורוםהחמרה במצבלורה ‏19.6.15
הודעה בפורוםבן 78 שנים - היצרות מסתם אורטאליד"ר יגאל כסיף ‏9.6.15
הודעה בפורוםתיקון חוזר של מסתם שמאליהשואלת ‏31.5.15
הודעה בפורוםתיקון חוזר של מסתם שמאליד"ר יגאל כסיף ‏2.6.15
הודעה בפורוםניתוח החלפת מסתם אורטאליד"ר יגאל כסיף ‏2.6.15
הודעה בפורוםפצע אחרי הצאת תפרים של נקזד"ר יגאל כסיף ‏27.5.15
הודעה בפורוםאנומליה כלילית מולדת משמעותית..ד"ר יגאל כסיף ‏27.5.15
הודעה בפורוםvsd מוסקלרי אפיקליבהריון שבוע 33 ‏15.5.15
הודעה בפורוםvsd מוסקלרי אפיקליד"ר יגאל כסיף ‏27.5.15
הודעה בפורוםהוצאת תפריםויטלי ‏15.5.15
הודעה בפורוםהוצאת תפריםד"ר יגאל כסיף ‏27.5.15
הודעה בפורוםתיקון חוזר של מסתם שמאליהשואלת ‏27.4.15
הודעה בפורוםתיקון חוזר של מסתם שמאליד"ר יגאל כסיף ‏3.5.15
הודעה בפורוםלחצי מילוי חדר שמאליקי ‏16.4.15
הודעה בפורוםלחצי מילוי חדר שמאלד"ר יגאל כסיף ‏24.4.15
הודעה בפורוםמספר נושאיםאור ‏16.4.15
הודעה בפורוםמספר נושאיםד"ר יגאל כסיף ‏24.4.15
הודעה בפורוםכאבים בחזה בצד ימיןראובן ‏6.4.15
הודעה בפורוםכאבים בחזה בצד ימיןד"ר יגאל כסיף ‏13.4.15
הודעה בפורוםמקטע פליטה נמוךאיציק ‏5.4.15
הודעה בפורוםמקטע פליטה נמוךד"ר יגאל כסיף ‏13.4.15
הודעה בפורוםשאלה בקשר לצניחת מסתם מיטרליד"ר יגאל כסיף ‏26.3.15
הודעה בפורוםאי ספיקה-מסתם מיטרליד"ר יגאל כסיף ‏25.3.15
הודעה בפורוםמסתם מיקסומטוטיארז ‏20.3.15
הודעה בפורוםמסתם מיקסומטוטיד"ר יגאל כסיף ‏25.3.15
הודעה בפורוםתקון מסתם דו צניפי ותלת צניפי.ד"ר יגאל כסיף ‏25.3.15
הודעה בפורוםהחדרת נקזסיגל ‏16.3.15
הודעה בפורוםהחדרת נקזד"ר יגאל כסיף ‏25.3.15
הודעה בפורוםנקז בריאהסיגל ‏16.3.15
הודעה בפורוםהתייעצותלי ‏16.2.15
הודעה בפורוםהתייעצותד"ר יגאל כסיף ‏17.2.15
הודעה בפורוםכאב בחזהניק ‏15.2.15
הודעה בפורוםכאב בחזהד"ר יגאל כסיף ‏15.2.15
הודעה בפורוםניתוח לב מעקפיםGaloo ‏21.1.15
הודעה בפורוםניתוח לב מעקפיםד"ר יגאל כסיף ‏21.1.15