הודעה בפורוםניתוח כן או לאשימי ‏19.1.15
הודעה בפורוםניתוח כן או לאד"ר יגאל כסיף ‏21.1.15
הודעה בפורוםפרפור פרוזדורים שנתיים לאחר Mazeד"ר יגאל כסיף ‏29.12.14
הודעה בפורוםלביובל ‏23.12.14
הודעה בפורוםלבד"ר יגאל כסיף ‏25.12.14
הודעה בפורוםאקו לברוני ‏18.12.14
הודעה בפורוםאקו לבד"ר יגאל כסיף ‏25.12.14
הודעה בפורוםפענוח אקו לבאורי ‏16.12.14
הודעה בפורוםפענוח אקו לבד"ר יגאל כסיף ‏25.12.14
הודעה בפורוםתרופות.ליליאן ‏15.12.14
הודעה בפורוםתרופות.ד"ר יגאל כסיף ‏16.12.14
הודעה בפורוםבצקות - תגובה לתשובהיקי ‏15.12.14
הודעה בפורוםבדיקת הומוציסטאיןalm ‏13.12.14
הודעה בפורוםבדיקת הומוציסטאיןד"ר יגאל כסיף ‏14.12.14
הודעה בפורוםבצקותיקי ‏8.12.14
הודעה בפורוםבצקותד"ר יגאל כסיף ‏14.12.14
הודעה בפורוםניתוח מעקפיםמירי ‏6.12.14
הודעה בפורוםניתוח מעקפיםד"ר יגאל כסיף ‏7.12.14
הודעה בפורוםמסתם אורטלי ביולוגיעדי ‏20.11.14
הודעה בפורוםמסתם אורטלי ביולוגיד"ר יגאל כסיף ‏23.11.14
הודעה בפורוםlad חסוםשימי ‏16.11.14
הודעה בפורוםlad חסוםד"ר יגאל כסיף ‏23.11.14
הודעה בפורוםמסתם אאורטלי מסוידיוני ‏15.11.14
הודעה בפורוםמסתם אאורטלי מסוידד"ר יגאל כסיף ‏23.11.14
הודעה בפורוםעובי ספטום ומסתם דו עליד"ר יגאל כסיף ‏23.11.14
הודעה בפורוםהחלפת שסתום האורטלייעקוב ‏11.11.14
הודעה בפורוםהחלפת שסתום האורטליד"ר יגאל כסיף ‏13.11.14
הודעה בפורוםעודפי נוזליםיקי ‏14.10.14
הודעה בפורוםעודפי נוזליםד"ר יגאל כסיף ‏20.10.14
הודעה בפורוםילדה מרפנית ורטליןשרוני ‏8.10.14
הודעה בפורוםילדה מרפנית ורטליןד"ר יגאל כסיף ‏20.10.14
הודעה בפורוםתיקון לשאלה על ילדה מרפניתד"ר יגאל כסיף ‏6.10.14
הודעה בפורוםתיקון לשאלה על ילדה מרפניתד"ר יגאל כסיף ‏7.10.14
הודעה בפורוםמרפןיורי ‏2.10.14
הודעה בפורוםמרפןד"ר יגאל כסיף ‏7.10.14
הודעה בפורוםילדה מרפניתשרוני ‏2.10.14
הודעה בפורוםלבמייק ‏15.9.14
הודעה בפורוםלבד"ר יגאל כסיף ‏21.9.14
הודעה בפורוםמרתוןמיכאל ‏10.9.14
הודעה בפורוםמרתוןד"ר יגאל כסיף ‏21.9.14
הודעה בפורוםמה הפירוש?. ‏8.9.14
הודעה בפורוםמה הפירוש?ד"ר יגאל כסיף ‏21.9.14
הודעה בפורוםתקון מסתמיםרות ‏5.9.14
הודעה בפורוםתקון מסתמיםד"ר יגאל כסיף ‏21.9.14
הודעה בפורוםלפני ניתוח מעקבפיםאתי ‏4.9.14
הודעה בפורוםלפני ניתוח מעקבפיםד"ר יגאל כסיף ‏21.9.14
הודעה בפורוםנתוחיקי ‏28.8.14
הודעה בפורוםנתוחד"ר יגאל כסיף ‏21.9.14
הודעה בפורוםכאבmiki ‏26.8.14
הודעה בפורוםכאבד"ר יגאל כסיף ‏27.8.14
הודעה בפורוםשאלה בקשר לספורטגדי ‏25.8.14
הודעה בפורוםשאלה בקשר לספורטד"ר יגאל כסיף ‏26.8.14
הודעה בפורוםאקו לב במאמץבתיה ‏20.8.14
הודעה בפורוםאקו לב במאמץד"ר יגאל כסיף ‏26.8.14
הודעה בפורוםהחלפת מסתם בגיל 78צפון ‏18.8.14
הודעה בפורוםהחלפת מסתם בגיל 78ד"ר יגאל כסיף ‏26.8.14
הודעה בפורוםנסיון מצטבר של מנתח לב.ד"ר יגאל כסיף ‏31.7.14
הודעה בפורוםתוספת ברשותך..שרית ‏20.7.14
הודעה בפורוםתוספת ברשותך..ד"ר יגאל כסיף ‏21.7.14