הודעה בפורוםעמידה בתנאיםחנין ‏22.12.15
הודעה בפורוםעמידה בתנאיםד"ר אנדרי קידר ‏26.12.15
הודעה בפורוםליצור קשרמיואשת ‏21.12.15
הודעה בפורוםליצור קשרד"ר אנדרי קידר ‏21.12.15
הודעה בפורוםניתוח אחרי ניתוח מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםעליה במשקל לאחר ניתוחרונית ‏15.12.15
הודעה בפורוםעליה במשקל לאחר ניתוחד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםעליה במשקל לאחר ניתוחד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםניתוח מעקף קיבה לעומת שרוול קיבהד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםשאלה לדרמור ‏7.12.15
הודעה בפורוםשאלה לדרד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמתדני ‏7.12.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמתד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםמקורותדני ‏7.12.15
הודעה בפורוםמקורותד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםמקורותד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםלאחר שרוול לא ירדתי מספיקד"ר אנדרי קידר ‏5.12.15
הודעה בפורוםשאלה לדרמור ‏21.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדרד"ר אנדרי קידר ‏25.11.15
הודעה בפורוםשאלהמירי ‏21.11.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר אנדרי קידר ‏21.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדרמור ‏20.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדרד"ר אנדרי קידר ‏21.11.15
הודעה בפורוםהתלבטות בין שרוול למיני מעקףד"ר אנדרי קידר ‏19.11.15
הודעה בפורוםסיבוכים לאחר ניתוח מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏19.11.15
הודעה בפורוםמיני מעקףעליזה ‏13.11.15
הודעה בפורוםמיני מעקףד"ר אנדרי קידר ‏16.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדר קידרמורן ‏9.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדר קידרד"ר אנדרי קידר ‏10.11.15
הודעה בפורוםשאלהדיא ‏30.10.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר אנדרי קידר ‏31.10.15
הודעה בפורוםשאלהדיא ‏29.10.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר אנדרי קידר ‏30.10.15
הודעה בפורוםהשמנת יתרדורית ‏26.10.15
הודעה בפורוםהשמנת יתרד"ר אנדרי קידר ‏29.10.15
הודעה בפורוםברור השמנהיוגב ‏25.10.15
הודעה בפורוםברור השמנהד"ר אנדרי קידר ‏29.10.15
הודעה בפורוםתשובהעינת ‏24.10.15
הודעה בפורוםתשובהד"ר אנדרי קידר ‏26.10.15
הודעה בפורוםניתוח שרוולעינת ‏24.10.15
הודעה בפורוםניתוח שרוולד"ר אנדרי קידר ‏24.10.15
הודעה בפורוםעצירות וטחוריםאירית ‏16.10.15
הודעה בפורוםעצירות וטחוריםד"ר אנדרי קידר ‏17.10.15
הודעה בפורוםשאלה לדר קידרדיאנה ‏10.10.15
הודעה בפורוםשאלה לדר קידרד"ר אנדרי קידר ‏10.10.15
הודעה בפורוםביקורתאירית ‏10.10.15
הודעה בפורוםביקורתד"ר אנדרי קידר ‏10.10.15
הודעה בפורוםהבחנהאורניה ‏9.10.15
הודעה בפורוםהבחנהד"ר אנדרי קידר ‏9.10.15
הודעה בפורוםשאלה לדר קידרדיאנה ‏8.10.15
הודעה בפורוםשאלה לדר אנדרי קידרדיאנה ‏8.10.15
הודעה בפורוםשאלה לדר אנדרי קידרד"ר אנדרי קידר ‏9.10.15
הודעה בפורוםחג שמח לדוקטורסי ‏28.9.15
הודעה בפורוםחג שמח לדוקטורד"ר אנדרי קידר ‏1.10.15
הודעה בפורוםמפחדת מכישלוןחודש אחרי שרוול ‏17.9.15
הודעה בפורוםמפחדת מכישלוןד"ר אנדרי קידר ‏20.9.15