הודעה בפורוםמעקף תריסריון אחרי mini gastricד"ר אנדרי קידר ‏22.7.15
הודעה בפורוםשלום דר קידרבחורה מצפון ‏17.7.15
הודעה בפורוםשלום דר קידרד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםשלום דרבחורה מצפון ‏17.7.15
הודעה בפורוםשלום דרד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםהיי. החלטתי לעשות שרוןלשרוול ‏16.7.15
הודעה בפורוםהיי. החלטתי לעשות שרוןלד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםמעקף תרסריון והריוןרעות ‏11.7.15
הודעה בפורוםמעקף תרסריון והריוןד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםהרצאהיניב ‏8.7.15
הודעה בפורוםהרצאהד"ר אנדרי קידר ‏9.7.15
הודעה בפורוםצום אחרי ניתוח שרוולד"ר אנדרי קידר ‏5.7.15
הודעה בפורוםבחילות ושילשוליםאירית ‏27.6.15
הודעה בפורוםבחילות ושילשוליםד"ר אנדרי קידר ‏4.7.15
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתך המסבירהשמנדוזה ‏25.6.15
הודעה בפורוםבהמשך לתשובתך המסבירהד"ר אנדרי קידר ‏25.6.15
הודעה בפורוםשרוול או מעקף קיבהשמנדוזה ‏24.6.15
הודעה בפורוםשרוול או מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏25.6.15
הודעה בפורוםכאבי גבמירי ‏24.6.15
הודעה בפורוםכאבי גבד"ר אנדרי קידר ‏25.6.15
הודעה בפורוםהכנס יתקיים ב13.08 18:00, באר שבע,ד"ר אנדרי קידר ‏13.6.15
הודעה בפורוםכנס בריאטרי בשביל מנותחים ומועמדיםד"ר אנדרי קידר ‏13.6.15
הודעה בפורוםצום לאחר ניתוח מעקףמירי ‏6.6.15
הודעה בפורוםצום לאחר ניתוח מעקףד"ר אנדרי קידר ‏9.6.15
הודעה בפורוםירידה במשקלאחרי מעקף ריבה ‏6.6.15
הודעה בפורוםירידה במשקלד"ר אנדרי קידר ‏9.6.15
הודעה בפורוםשלום דר קידרלאון ‏2.6.15
הודעה בפורוםשלום דר קידרד"ר אנדרי קידר ‏3.6.15
הודעה בפורוםבמי 32אנה ‏2.6.15
הודעה בפורוםבמי 32ד"ר אנדרי קידר ‏2.6.15
הודעה בפורוםקביעת פגישהמימי ‏1.6.15
הודעה בפורוםקביעת פגישהד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםשלוםאחרי טבעת ‏31.5.15
הודעה בפורוםשלוםד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםמעקף תריסריון או מעקף קיבהשטירליץ ‏30.5.15
הודעה בפורוםמעקף תריסריון או מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםאחרי ניצוח שרוולרות ‏30.5.15
הודעה בפורוםאחרי ניצוח שרוולד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםבירורים לפני ניתוח מעקףד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםחזרהמשורוול צעיר ‏29.5.15
הודעה בפורוםחזרהד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםתוצאות בדיקות דם גרועותד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםבמי 32 : רויזיה של מעקף קיבה?ד"ר אנדרי קידר ‏1.6.15
הודעה בפורוםתור לצילוםאין תורים ‏26.5.15
הודעה בפורוםתור לצילוםד"ר אנדרי קידר ‏26.5.15
הודעה בפורוםתורים לצילוםאין תורים ‏22.5.15
הודעה בפורוםתורים לצילוםד"ר אנדרי קידר ‏25.5.15
הודעה בפורוםהוצעת טבעת קבוע לאחר 18 שנהד"ר אנדרי קידר ‏25.5.15
הודעה בפורוםהוצעת טבעת קבוע לאחר 18 שנהד"ר אנדרי קידר ‏21.5.15
הודעה בפורוםהאם יש בעיה בניתוח?אחרי טבעת ‏14.5.15
הודעה בפורוםהאם יש בעיה בניתוח?ד"ר אנדרי קידר ‏19.5.15
הודעה בפורוםבהמשך לתגובתך-הריון אחרי שרוולד"ר אנדרי קידר ‏19.5.15
הודעה בפורוםהשמנה בגלל הפסקת עישוןד"ר אנדרי קידר ‏13.5.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמת...נועה ‏11.5.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמת...ד"ר אנדרי קידר ‏13.5.15
הודעה בפורוםהסרת כיס מרה אחרי מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏13.5.15