הודעה בפורוםשלום ד"ר קידרדיאנה ‏12.9.15
הודעה בפורוםשלום ד"ר קידרד"ר אנדרי קידר ‏20.9.15
הודעה בפורוםביקורתאנה ‏7.9.15
הודעה בפורוםביקורתד"ר אנדרי קידר ‏9.9.15
הודעה בפורוםדר קידרדיאנה, ‏7.9.15
הודעה בפורוםדר קידרד"ר אנדרי קידר ‏9.9.15
הודעה בפורוםביקורתאנה ‏6.9.15
הודעה בפורוםביקורתד"ר אנדרי קידר ‏6.9.15
הודעה בפורוםדר קידרדיאנה, ‏5.9.15
הודעה בפורוםדר קידרד"ר אנדרי קידר ‏6.9.15
הודעה בפורוםדר קידרדיאנה, ‏5.9.15
הודעה בפורוםדר קידרד"ר אנדרי קידר ‏5.9.15
הודעה בפורוםהשמנה אחרי שרוולמנותחת שרוול 2009 ‏4.9.15
הודעה בפורוםהשמנה אחרי שרוולד"ר אנדרי קידר ‏5.9.15
הודעה בפורוםדר קידרדיאנה ‏2.9.15
הודעה בפורוםדר קידרד"ר אנדרי קידר ‏5.9.15
הודעה בפורוםניתוח בריאטריאירית ‏31.8.15
הודעה בפורוםניתוח בריאטריד"ר אנדרי קידר ‏5.9.15
הודעה בפורוםאחרי שרוולמנותחת שרוול 2009 ‏31.8.15
הודעה בפורוםאחרי שרוולד"ר אנדרי קידר ‏5.9.15
הודעה בפורוםאחרי שרוולמנותחת טריינ ‏25.8.15
הודעה בפורוםאחרי שרוולד"ר אנדרי קידר ‏30.8.15
הודעה בפורוםהשמנה אצל ילדיםרחלי ‏23.8.15
הודעה בפורוםהשמנה אצל ילדיםד"ר אנדרי קידר ‏23.8.15
הודעה בפורוםכמה אפשר לרדת במשקלהיי ‏21.8.15
הודעה בפורוםכמה אפשר לרדת במשקלד"ר אנדרי קידר ‏21.8.15
הודעה בפורוםלאחר מעקףשירין ‏18.8.15
הודעה בפורוםלאחר מעקףד"ר אנדרי קידר ‏20.8.15
הודעה בפורוםלאחר מעקף קיבהשירין ‏16.8.15
הודעה בפורוםלאחר מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏18.8.15
הודעה בפורוםלאחר מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏18.8.15
הודעה בפורוםbmi 33איריס ‏16.8.15
הודעה בפורוםbmi 33ד"ר אנדרי קידר ‏18.8.15
הודעה בפורוםשאלהרנין ‏15.8.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר אנדרי קידר ‏18.8.15
הודעה בפורוםניתוח שרוול-ציפיותאורית ‏15.8.15
הודעה בפורוםניתוח שרוול-ציפיותד"ר אנדרי קידר ‏18.8.15
הודעה בפורוםpthטניה ‏12.8.15
הודעה בפורוםpthד"ר אנדרי קידר ‏13.8.15
הודעה בפורוםתיקון לSRVGדביבונת ‏7.8.15
הודעה בפורוםתיקון לSRVGד"ר אנדרי קידר ‏7.8.15
הודעה בפורוםהסדרי תשלוםלימי ‏5.8.15
הודעה בפורוםהסדרי תשלוםד"ר אנדרי קידר ‏7.8.15
הודעה בפורוםשרוול והוצאת טבעתאחרי טבעת ‏4.8.15
הודעה בפורוםשרוול והוצאת טבעתד"ר אנדרי קידר ‏7.8.15
הודעה בפורוםתיקון ל SRVGדביבונת ‏4.8.15
הודעה בפורוםתיקון ל SRVGד"ר אנדרי קידר ‏7.8.15
הודעה בפורוםניתוח תיקוןלימי ‏29.7.15
הודעה בפורוםניתוח תיקוןד"ר אנדרי קידר ‏29.7.15
הודעה בפורוםאחרי מעקףטלי ‏28.7.15
הודעה בפורוםאחרי מעקףד"ר אנדרי קידר ‏29.7.15
הודעה בפורוםמ srvg למעקףלימי ‏25.7.15
הודעה בפורוםמ srvg למעקףד"ר אנדרי קידר ‏25.7.15
הודעה בפורוםלמה רק מכביתמר ‏20.7.15
הודעה בפורוםלמה רק מכביד"ר אנדרי קידר ‏22.7.15
הודעה בפורוםהאם ניתוח טבעת חוזר יכול להיות יעילד"ר אנדרי קידר ‏22.7.15
הודעה בפורוםמעקף תריסריון אחרי mini gastricד"ר אנדרי קידר ‏22.7.15
הודעה בפורוםשלום דר קידרבחורה מצפון ‏17.7.15
הודעה בפורוםשלום דר קידרד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםשלום דרבחורה מצפון ‏17.7.15
הודעה בפורוםשלום דרד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםהיי. החלטתי לעשות שרוןלשרוול ‏16.7.15
הודעה בפורוםהיי. החלטתי לעשות שרוןלד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםמעקף תרסריון והריוןרעות ‏11.7.15
הודעה בפורוםמעקף תרסריון והריוןד"ר אנדרי קידר ‏17.7.15
הודעה בפורוםהרצאהיניב ‏8.7.15
הודעה בפורוםהרצאהד"ר אנדרי קידר ‏9.7.15
הודעה בפורוםצום אחרי ניתוח שרוולד"ר אנדרי קידר ‏5.7.15