הודעה בפורוםניתוח שרוולהמינגווי ‏11.2.16
הודעה בפורוםניתוח שרוולד"ר אנדרי קידר ‏16.2.16
הודעה בפורוםעמידה בדרישותנור ‏31.1.16
הודעה בפורוםעמידה בדרישותד"ר אנדרי קידר ‏3.2.16
הודעה בפורוםהרצאותאלינור ‏28.1.16
הודעה בפורוםהרצאותד"ר אנדרי קידר ‏29.1.16
הודעה בפורוםלאחר ניתוחליאת ‏19.1.16
הודעה בפורוםלאחר ניתוחד"ר אנדרי קידר ‏25.1.16
הודעה בפורוםבלוןחנה ‏17.1.16
הודעה בפורוםבלוןד"ר אנדרי קידר ‏25.1.16
הודעה בפורוםאיך ניתן לקבוע תור אליך חברת מכביד"ר אנדרי קידר ‏25.1.16
הודעה בפורוםקיבה מלאה באוירכלנית ‏14.1.16
הודעה בפורוםקיבה מלאה באוירד"ר אנדרי קידר ‏16.1.16
הודעה בפורוםכאבי בטן, שנתיים אחרי שרוול.ד"ר אנדרי קידר ‏16.1.16
הודעה בפורוםמעוניינת בפגישת ייעוץ עמךד"ר אנדרי קידר ‏4.1.16
הודעה בפורוםליצור קשרמיואשת ‏23.12.15
הודעה בפורוםליצור קשרד"ר אנדרי קידר ‏26.12.15
הודעה בפורוםעמידה בתנאיםחנין ‏22.12.15
הודעה בפורוםעמידה בתנאיםד"ר אנדרי קידר ‏26.12.15
הודעה בפורוםליצור קשרמיואשת ‏21.12.15
הודעה בפורוםליצור קשרד"ר אנדרי קידר ‏21.12.15
הודעה בפורוםעליה במשרל לאחר ניתוחרונית ‏21.12.15
הודעה בפורוםעליה במשרל לאחר ניתוחד"ר אנדרי קידר ‏21.12.15
הודעה בפורוםניתוח אחרי ניתוח מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםעליה במשקל לאחר ניתוחרונית ‏15.12.15
הודעה בפורוםעליה במשקל לאחר ניתוחד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםעליה במשקל לאחר ניתוחד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםניתוח מעקף קיבה לעומת שרוול קיבהד"ר אנדרי קידר ‏18.12.15
הודעה בפורוםשאלה לדרמור ‏7.12.15
הודעה בפורוםשאלה לדרד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמתדני ‏7.12.15
הודעה בפורוםבהמשך להודעה הקודמתד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםמקורותדני ‏7.12.15
הודעה בפורוםמקורותד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםמקורותד"ר אנדרי קידר ‏11.12.15
הודעה בפורוםלאחר שרוול לא ירדתי מספיקד"ר אנדרי קידר ‏5.12.15
הודעה בפורוםשאלה לדרמור ‏21.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדרד"ר אנדרי קידר ‏25.11.15
הודעה בפורוםשאלהמירי ‏21.11.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר אנדרי קידר ‏21.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדרמור ‏20.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדרד"ר אנדרי קידר ‏21.11.15
הודעה בפורוםהתלבטות בין שרוול למיני מעקףד"ר אנדרי קידר ‏19.11.15
הודעה בפורוםסיבוכים לאחר ניתוח מעקף קיבהד"ר אנדרי קידר ‏19.11.15
הודעה בפורוםמיני מעקףעליזה ‏13.11.15
הודעה בפורוםמיני מעקףד"ר אנדרי קידר ‏16.11.15
הודעה בפורוםמיילרות ‏13.11.15
הודעה בפורוםמיילד"ר אנדרי קידר ‏16.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדר קידרמורן ‏9.11.15
הודעה בפורוםשאלה לדר קידרד"ר אנדרי קידר ‏10.11.15
הודעה בפורוםסדנהכהן ‏8.11.15
הודעה בפורוםסדנהד"ר אנדרי קידר ‏10.11.15
הודעה בפורוםשאלהדיא ‏30.10.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר אנדרי קידר ‏31.10.15
הודעה בפורוםשאלהדיא ‏29.10.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר אנדרי קידר ‏30.10.15
הודעה בפורוםתיקוןיוגב ‏27.10.15
הודעה בפורוםתיקוןד"ר אנדרי קידר ‏29.10.15
הודעה בפורוםהשמנת יתרדורית ‏26.10.15
הודעה בפורוםהשמנת יתרד"ר אנדרי קידר ‏29.10.15
הודעה בפורוםברור השמנהיוגב ‏25.10.15
הודעה בפורוםברור השמנהד"ר אנדרי קידר ‏29.10.15
הודעה בפורוםתשובהעינת ‏24.10.15
הודעה בפורוםתשובהד"ר אנדרי קידר ‏26.10.15