הודעה בפורוםפטריגיוםקיקו ‏7.11.16
הודעה בפורוםאחרי ניתוח קטרקטשושי ‏5.8.16
הודעה בפורוםהבזקים בעין שמאלרקפת ‏26.7.16
הודעה בפורוםהיפרופיה וקטרקטיעל ‏23.7.16
הודעה בפורוםכדורית שומן לבנה בעפעףאנטילופה ‏13.7.16
הודעה בפורוםטיקים תינוקענבר ‏24.6.16
הודעה בפורוםטיקים תינוקד"ר נדב בלפר ‏11.7.16
הודעה בפורוםריצוד העיןמיקי ‏5.4.16
הודעה בפורוםריצוד העיןד"ר נדב בלפר ‏19.4.16
הודעה בפורוםקפסולה ועדשהאורית ‏20.2.16
הודעה בפורוםקפסולה ועדשהד"ר נדב בלפר ‏23.2.16
הודעה בפורוםקטרקטמלי ‏12.2.16
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏17.2.16
הודעה בפורוםבועת אויראבי ‏12.2.16
הודעה בפורוםבועת אוירד"ר נדב בלפר ‏17.2.16
הודעה בפורוםנפיחות בעיןנוני ‏4.2.16
הודעה בפורוםנפיחות בעיןד"ר נדב בלפר ‏11.2.16
הודעה בפורוםקטרקט בעין שניהעלמה ‏1.2.16
הודעה בפורוםקטרקט בעין שניהד"ר נדב בלפר ‏11.2.16
הודעה בפורוםקטרקט בעיו השניהביבה ‏14.1.16
הודעה בפורוםקטרקט בעיו השניהד"ר נדב בלפר ‏19.1.16
הודעה בפורוםהיתוח קטרקטבמבי ‏11.1.16
הודעה בפורוםהיתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏19.1.16
הודעה בפורוםהמשך לשאלהנוני ‏10.1.16
הודעה בפורוםהמשך לשאלהד"ר נדב בלפר ‏19.1.16
הודעה בפורוםנפיחות בעיןנוני ‏10.1.16
הודעה בפורוםנפיחות בעיןד"ר נדב בלפר ‏19.1.16
הודעה בפורוםחזרה לעבודהקרן ‏4.1.16
הודעה בפורוםחזרה לעבודהד"ר נדב בלפר ‏5.1.16
הודעה בפורוםקרנית דקה בניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏5.1.16
הודעה בפורוםסוג עדשהמאיר ‏26.12.15
הודעה בפורוםסוג עדשהד"ר נדב בלפר ‏30.12.15
הודעה בפורוםניתוח קטרקט בהרדמה מלאהד"ר נדב בלפר ‏30.12.15
הודעה בפורוםניתוח קטרטרותי ‏23.12.15
הודעה בפורוםניתוח קטרטד"ר נדב בלפר ‏30.12.15
הודעה בפורוםניתוח קטרטחנה ‏16.11.15
הודעה בפורוםניתוח קטרטד"ר נדב בלפר ‏20.11.15
הודעה בפורוםטיפות ליובש בעיןאבי ‏16.11.15
הודעה בפורוםטיפות ליובש בעיןד"ר נדב בלפר ‏20.11.15
הודעה בפורוםריצוד בעיןרונית ‏10.11.15
הודעה בפורוםריצוד בעיןד"ר נדב בלפר ‏15.11.15
הודעה בפורוםקטרקטאור ‏9.11.15
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏15.11.15
הודעה בפורוםניתוח קטרקט להסרת משקפיים?ד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםשבוע לאחר ניתוחרננה ‏2.11.15
הודעה בפורוםשבוע לאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםהפרדות רשתיתטל ‏2.11.15
הודעה בפורוםהפרדות רשתיתד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםלנתח גם עין שנייה?סבין ‏1.11.15
הודעה בפורוםלנתח גם עין שנייה?ד"ר נדב בלפר ‏8.11.15