הודעה בפורוםים המלחלוטי ‏29.5.13
הודעה בפורוםים המלחד"ר נדב בלפר ‏30.5.13
הודעה בפורוםPDRהדר ‏27.5.13
הודעה בפורוםPDRד"ר נדב בלפר ‏28.5.13
הודעה בפורוםשטף דם בעיין ממלחשרון ‏19.5.13
הודעה בפורוםשטף דם בעיין ממלחד"ר נדב בלפר ‏19.5.13
הודעה בפורוםקטרקט והסרת משקפייםרמי ‏16.5.13
הודעה בפורוםקטרקט והסרת משקפייםד"ר נדב בלפר ‏16.5.13
הודעה בפורוםקטרקט תורשתי?חזי ‏1.5.13
הודעה בפורוםקטרקט תורשתי?ד"ר נדב בלפר ‏2.5.13
הודעה בפורוםטשטוש שדה הראיהחוששת ‏15.4.13
הודעה בפורוםטשטוש שדה הראיהד"ר נדב בלפר ‏16.4.13
הודעה בפורוםשאלהליאור ‏11.4.13
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏11.4.13
הודעה בפורוםקטרקט חוזריש ‏7.4.13
הודעה בפורוםקטרקט חוזרד"ר נדב בלפר ‏7.4.13
הודעה בפורוםטשטוש ראיהרוחי ‏24.3.13
הודעה בפורוםטשטוש ראיהד"ר נדב בלפר ‏25.3.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט מקדיםישראל ‏24.3.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט מקדיםד"ר נדב בלפר ‏24.3.13
הודעה בפורוםטשטוש ראיהרוחי ‏23.3.13
הודעה בפורוםטשטוש ראיהד"ר נדב בלפר ‏23.3.13
הודעה בפורוםיובש בעינייםetty ‏20.3.13
הודעה בפורוםיובש בעינייםד"ר נדב בלפר ‏21.3.13
הודעה בפורוםבריאת העינייםמסי ‏14.3.13
הודעה בפורוםבריאת העינייםד"ר נדב בלפר ‏14.3.13
הודעה בפורוםלחץ תוך עיני עקב שימוש בסטרודקסלחץ תוך עיני ‏14.3.13
הודעה בפורוםלחץ תוך עיני עקב שימוש בסטרודקסד"ר נדב בלפר ‏14.3.13
הודעה בפורוםחומר שחור צף בעיןשרה ‏13.3.13
הודעה בפורוםחומר שחור צף בעיןד"ר נדב בלפר ‏13.3.13
הודעה בפורוםקטרקטרחלי ‏13.3.13
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏13.3.13
הודעה בפורוםקטרקטרחל ‏13.3.13
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏13.3.13
הודעה בפורוםעדשה מולטי פוקאליתפוקאלי ‏10.3.13
הודעה בפורוםעדשה מולטי פוקאליתד"ר נדב בלפר ‏10.3.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט בלייזרא.לייזר ‏9.3.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט בלייזרד"ר נדב בלפר ‏10.3.13
הודעה בפורוםקטרקט בילדיםאמא מודאגת ‏9.3.13
הודעה בפורוםקטרקט בילדיםד"ר נדב בלפר ‏10.3.13
הודעה בפורוםקטרקט- מניעה -שאלת המשךחי.דוש ‏7.3.13
הודעה בפורוםקטרקט- מניעה -שאלת המשךד"ר נדב בלפר ‏8.3.13
הודעה בפורוםקטרקט - מניעהחי.דוש ‏7.3.13
הודעה בפורוםקטרקט - מניעהד"ר נדב בלפר ‏8.3.13
הודעה בפורוםבשלותחנן ‏6.3.13
הודעה בפורוםבשלותד"ר נדב בלפר ‏6.3.13
הודעה בפורוםזיקנהמספר ‏6.3.13
הודעה בפורוםזיקנהד"ר נדב בלפר ‏6.3.13
הודעה בפורוםטשטוש ראייהירוד ‏6.3.13
הודעה בפורוםטשטוש ראייהד"ר נדב בלפר ‏6.3.13
הודעה בפורוםהמילה האחרונה בנתוחמילי ‏26.2.13
הודעה בפורוםהמילה האחרונה בנתוחד"ר נדב בלפר ‏27.2.13
הודעה בפורוםקטרקט- דרך קופת חוליםארבל ‏26.2.13
הודעה בפורוםקטרקט- דרך קופת חוליםד"ר נדב בלפר ‏26.2.13
הודעה בפורוםמועמד להשתלת קרנית- בחירת מיקוםד"ר נדב בלפר ‏20.2.13
הודעה בפורוםקרנית -השתלהיצחק ‏19.2.13
הודעה בפורוםקרנית -השתלהד"ר נדב בלפר ‏20.2.13
הודעה בפורוםחור בעיןתמר כהן ‏18.2.13
הודעה בפורוםחור בעיןד"ר נדב בלפר ‏18.2.13
הודעה בפורוםהבזקיםקים ‏11.2.13
הודעה בפורוםהבזקיםד"ר נדב בלפר ‏12.2.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקטחיים ‏27.1.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏29.1.13
הודעה בפורוםנתוח קטרקטdannyiel ‏23.1.13
הודעה בפורוםנתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏26.1.13
הודעה בפורוםקטרקטאתי ‏22.1.13
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏26.1.13