הודעה בפורוםקטרקט בעין יחידה שיש לידניאל ‏30.12.13
הודעה בפורוםקטרקט בעין יחידה שיש ליד"ר נדב בלפר ‏4.1.14
הודעה בפורוםעדשה שפ תוקפה לפני ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏23.12.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט בגיל מבוגרד"ר נדב בלפר ‏23.12.13
הודעה בפורוםקטרקטאליעזר ‏15.12.13
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏15.12.13
הודעה בפורוםמספר העדשהמשה ‏13.12.13
הודעה בפורוםמספר העדשהד"ר נדב בלפר ‏13.12.13
הודעה בפורוםלכבוד פרופ קרמריעל ‏8.12.13
הודעה בפורוםרעידותסוסו ‏25.11.13
הודעה בפורוםרעידותד"ר נדב בלפר ‏25.11.13
הודעה בפורוםקטרקטילנה ‏1.11.13
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏2.11.13
הודעה בפורוםהתלבטותסקוביבון ‏29.10.13
הודעה בפורוםהתלבטותד"ר נדב בלפר ‏29.10.13
הודעה בפורוםקטרקטטל ‏28.10.13
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏29.10.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט בצעיריםקטרקטית ‏22.10.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט בצעיריםד"ר נדב בלפר ‏29.10.13
הודעה בפורוםקטרקט בגיל צעיר - סימן לבאות?ד"ר נדב בלפר ‏17.10.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט לא בשל ותיקון הראיה...ד"ר נדב בלפר ‏15.10.13
הודעה בפורוםהרחבת עישוניםדני ‏29.9.13
הודעה בפורוםהרחבת עישוניםד"ר נדב בלפר ‏1.10.13
הודעה בפורוםדלקת בקרנית - מספר שאלותד"ר נדב בלפר ‏28.9.13
הודעה בפורוםתיקון ניתוח קטרקטאורה ‏10.9.13
הודעה בפורוםתיקון ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏10.9.13
הודעה בפורוםספריי חלונות56 ‏24.8.13
הודעה בפורוםספריי חלונותד"ר נדב בלפר ‏1.9.13
הודעה בפורוםשטף דם בעיןבתאל ‏14.8.13
הודעה בפורוםשטף דם בעיןד"ר נדב בלפר ‏15.8.13
הודעה בפורוםקטרקט בעין ימיןלילי ‏4.8.13
הודעה בפורוםקטרקט בעין ימיןד"ר נדב בלפר ‏4.8.13
הודעה בפורוםדלקת תוך עינית מסוג tassאבישי ‏24.7.13
הודעה בפורוםדלקת תוך עינית מסוג tassד"ר נדב בלפר ‏25.7.13
הודעה בפורוםניתוח קטרקט בעין ימיןד"ר נדב בלפר ‏19.7.13
הודעה בפורוםAMD לאחר ניתוחסיגלית ‏17.7.13
הודעה בפורוםAMD לאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏18.7.13
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטלאה ‏13.7.13
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏15.7.13
הודעה בפורוםהמשךחני ‏12.7.13
הודעה בפורוםהמשךד"ר נדב בלפר ‏13.7.13
הודעה בפורוםקטרקטחני ‏8.7.13
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏12.7.13
הודעה בפורוםסיכון בניתוח - 2צפוני ‏26.6.13
הודעה בפורוםסיכון בניתוח - 2ד"ר נדב בלפר ‏28.6.13
הודעה בפורוםסיכון בניתוח-צפוני ‏24.6.13
הודעה בפורוםסיכון בניתוח-ד"ר נדב בלפר ‏24.6.13
הודעה בפורוםמנתחים קטרקט רק כשהו "בשל"?ד"ר נדב בלפר ‏13.6.13
הודעה בפורוםזדיטן - ו פ.מ.ל ליקויפילםד"ר נדב בלפר ‏7.6.13
הודעה בפורוםקטרקט בגיל צעיראולה ‏31.5.13
הודעה בפורוםקטרקט בגיל צעירד"ר נדב בלפר ‏1.6.13