הודעה בפורוםקטקרטאלי ‏22.12.14
הודעה בפורוםקטקרטד"ר נדב בלפר ‏26.12.14
הודעה בפורוםקטרקטbluemoon ‏20.12.14
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏21.12.14
הודעה בפורוםעדשות מגע רכותאחות ‏23.11.14
הודעה בפורוםעדשות מגע רכותד"ר נדב בלפר ‏24.11.14
הודעה בפורוםקפלים בקרנית בעקבות ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏24.11.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקט לעינים אחר לייזרד"ר נדב בלפר ‏31.10.14
הודעה בפורוםקוצר ראיה גבוהאיל ‏26.10.14
הודעה בפורוםקוצר ראיה גבוהד"ר נדב בלפר ‏31.10.14
הודעה בפורוםבצקת מקולריתמושון ‏3.10.14
הודעה בפורוםבצקת מקולריתד"ר נדב בלפר ‏4.10.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקט לאדם סיעודיד"ר נדב בלפר ‏4.9.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקטאהובה ‏16.8.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏18.8.14
הודעה בפורוםקריאהארי ‏11.8.14
הודעה בפורוםקריאהד"ר נדב בלפר ‏15.8.14
הודעה בפורוםגלאוקומה וקטרקטד.משה ‏9.8.14
הודעה בפורוםגלאוקומה וקטרקטד"ר נדב בלפר ‏10.8.14
הודעה בפורוםקטרקטמירי ‏3.8.14
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏10.8.14
הודעה בפורוםתיקון ניתוח קטרקט שהסתבךד"ר נדב בלפר ‏26.6.14
הודעה בפורוםקטרקט עם צלינדר איזו עדשה עדיפהד"ר נדב בלפר ‏26.6.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקט- עדשה לטווח בינייםד"ר נדב בלפר ‏21.6.14
הודעה בפורוםירידה בראייהגדעון ‏10.6.14
הודעה בפורוםירידה בראייהד"ר נדב בלפר ‏12.6.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקטדנה ‏29.5.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏3.6.14
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטמנחם ‏28.5.14
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏3.6.14
הודעה בפורוםקטרקטיקר אליעזר ‏18.5.14
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏18.5.14
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטריבקוש ‏30.4.14
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏6.5.14
הודעה בפורוםטשטוש ראייהטישטוש ‏26.4.14
הודעה בפורוםטשטוש ראייהד"ר נדב בלפר ‏27.4.14
הודעה בפורוםאחרי ניתוח קטרקטגילון ‏28.3.14
הודעה בפורוםאחרי ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏30.3.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקט שניביבה ‏23.3.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקט שניד"ר נדב בלפר ‏24.3.14
הודעה בפורוםמשקפי שמשחששן ‏17.3.14
הודעה בפורוםמשקפי שמשד"ר נדב בלפר ‏24.3.14
הודעה בפורוםבצקת פטמותח. ימין ‏17.3.14
הודעה בפורוםבצקת פטמותד"ר נדב בלפר ‏24.3.14
הודעה בפורוםקטרקטאלון ‏4.3.14
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏24.3.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקט לחולה גלאוקומהד"ר נדב בלפר ‏28.2.14
הודעה בפורוםשאלה על קטרקט אצל תינוקותד"ר נדב בלפר ‏21.2.14
הודעה בפורוםחודש אחרי ניתוח קטארקטד"ר נדב בלפר ‏21.2.14
הודעה בפורוםניתו קטרקטלילי ‏16.2.14
הודעה בפורוםניתו קטרקטד"ר נדב בלפר ‏16.2.14
הודעה בפורוםניתוח קטרקט וראייה כפולהד"ר נדב בלפר ‏13.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחשני ‏4.2.14
הודעה בפורוםשעורה אחרי ניתוחד"ר נדב בלפר ‏5.2.14
הודעה בפורוםמיםארנון ‏3.2.14
הודעה בפורוםמיםד"ר נדב בלפר ‏3.2.14