הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטעדי ‏31.10.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםמקסיטרול וקרניתרפאל ‏27.10.15
הודעה בפורוםמקסיטרול וקרניתד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםסוג עדשהאיתי ‏26.10.15
הודעה בפורוםסוג עדשהד"ר נדב בלפר ‏26.10.15
הודעה בפורוםהמלצה לרופא מנתחורד ‏25.10.15
הודעה בפורוםקטרקט בשתי העינייםלימור ‏21.10.15
הודעה בפורוםקטרקט - השתלת מולטיפוקלד"ר נדב בלפר ‏26.10.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטלאה ‏8.10.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏12.10.15
הודעה בפורוםלפני ניתוחחיים ‏16.8.15
הודעה בפורוםלפני ניתוחד"ר נדב בלפר ‏16.8.15
הודעה בפורוםקטארקטדליה ‏15.8.15
הודעה בפורוםקטארקטד"ר נדב בלפר ‏15.8.15
הודעה בפורוםדלקת עפעפייםגרשון ‏10.8.15
הודעה בפורוםדלקת עפעפייםד"ר נדב בלפר ‏15.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהדפנה ‏3.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהד"ר נדב בלפר ‏4.8.15
הודעה בפורוםטיפות או משחהרינת ‏3.8.15
הודעה בפורוםטיפות או משחהד"ר נדב בלפר ‏3.8.15
הודעה בפורוםסיבוך אחרי ניתוח - דחוףד"ר נדב בלפר ‏2.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופה לפני ניתוח קטרקט!ד"ר נדב בלפר ‏2.8.15
הודעה בפורוםשאלהתמי ‏18.7.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏25.7.15
הודעה בפורוםמשחת עינייםגבי ‏12.7.15
הודעה בפורוםמשחת עינייםד"ר נדב בלפר ‏13.7.15
הודעה בפורוםשאלהגלי ‏11.7.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏13.7.15
הודעה בפורוםקטרט בלייזרמירי ‏9.7.15
הודעה בפורוםקטרט בלייזרד"ר נדב בלפר ‏13.7.15
הודעה בפורוםעדשהאריאל ‏8.7.15
הודעה בפורוםעדשהד"ר נדב בלפר ‏9.7.15
הודעה בפורוםדלקתאורית ‏8.7.15
הודעה בפורוםדלקתד"ר נדב בלפר ‏9.7.15
הודעה בפורוםעדשה לרחוק או קרובד"ר נדב בלפר ‏7.7.15
הודעה בפורוםקטרקט וחוםמיקי ‏6.7.15
הודעה בפורוםקטרקט וחוםד"ר נדב בלפר ‏7.7.15
הודעה בפורוםראיה לרחוקשירה ‏6.7.15
הודעה בפורוםראיה לרחוקד"ר נדב בלפר ‏7.7.15
הודעה בפורוםקטרטמאיר ‏2.7.15
הודעה בפורוםקטרטד"ר נדב בלפר ‏7.7.15
הודעה בפורוםאי נוחות בעיןגיל ‏25.6.15
הודעה בפורוםאי נוחות בעיןד"ר נדב בלפר ‏27.6.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרטדני ‏24.6.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרטד"ר נדב בלפר ‏27.6.15
הודעה בפורוםשאלהאוסנת ‏15.6.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏16.6.15
הודעה בפורוםעדשה בניתוח קטרטאריה ‏14.6.15
הודעה בפורוםעדשה בניתוח קטרטד"ר נדב בלפר ‏16.6.15
הודעה בפורוםדמעות בעיןאייל ‏14.6.15
הודעה בפורוםדמעות בעיןד"ר נדב בלפר ‏16.6.15
הודעה בפורוםראייה לאחר ניתוחדנה ‏14.6.15
הודעה בפורוםראייה לאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏16.6.15
הודעה בפורוםעין יבשהליאור ‏12.6.15
הודעה בפורוםעין יבשהד"ר נדב בלפר ‏13.6.15
הודעה בפורוםשבוע לאחר ניתוחירוחם ‏12.6.15
הודעה בפורוםשבוע לאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏13.6.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוחמשה ‏12.6.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏13.6.15