הודעה בפורוםניתוח קטרטרותי ‏23.12.15
הודעה בפורוםניתוח קטרטד"ר נדב בלפר ‏30.12.15
הודעה בפורוםניתוח קטרטחנה ‏16.11.15
הודעה בפורוםניתוח קטרטד"ר נדב בלפר ‏20.11.15
הודעה בפורוםטיפות ליובש בעיןאבי ‏16.11.15
הודעה בפורוםטיפות ליובש בעיןד"ר נדב בלפר ‏20.11.15
הודעה בפורוםריצוד בעיןרונית ‏10.11.15
הודעה בפורוםריצוד בעיןד"ר נדב בלפר ‏15.11.15
הודעה בפורוםקטרקטאור ‏9.11.15
הודעה בפורוםקטרקטד"ר נדב בלפר ‏15.11.15
הודעה בפורוםניתוח קטרקט להסרת משקפיים?ד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםשבוע לאחר ניתוחרננה ‏2.11.15
הודעה בפורוםשבוע לאחר ניתוחד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםהפרדות רשתיתטל ‏2.11.15
הודעה בפורוםהפרדות רשתיתד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםלנתח גם עין שנייה?סבין ‏1.11.15
הודעה בפורוםלנתח גם עין שנייה?ד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטעדי ‏31.10.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםמקסיטרול וקרניתרפאל ‏27.10.15
הודעה בפורוםמקסיטרול וקרניתד"ר נדב בלפר ‏8.11.15
הודעה בפורוםסוג עדשהאיתי ‏26.10.15
הודעה בפורוםסוג עדשהד"ר נדב בלפר ‏26.10.15
הודעה בפורוםהמלצה לרופא מנתחורד ‏25.10.15
הודעה בפורוםקטרקט בשתי העינייםלימור ‏21.10.15
הודעה בפורוםקטרקט - השתלת מולטיפוקלד"ר נדב בלפר ‏26.10.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטלאה ‏8.10.15
הודעה בפורוםלאחר ניתוח קטרקטד"ר נדב בלפר ‏12.10.15
הודעה בפורוםלפני ניתוחחיים ‏16.8.15
הודעה בפורוםלפני ניתוחד"ר נדב בלפר ‏16.8.15
הודעה בפורוםקטארקטדליה ‏15.8.15
הודעה בפורוםקטארקטד"ר נדב בלפר ‏15.8.15
הודעה בפורוםדלקת עפעפייםגרשון ‏10.8.15
הודעה בפורוםדלקת עפעפייםד"ר נדב בלפר ‏15.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהדפנה ‏3.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופהד"ר נדב בלפר ‏4.8.15
הודעה בפורוםטיפות או משחהרינת ‏3.8.15
הודעה בפורוםטיפות או משחהד"ר נדב בלפר ‏3.8.15
הודעה בפורוםסיבוך אחרי ניתוח - דחוףד"ר נדב בלפר ‏2.8.15
הודעה בפורוםשאלה דחופה לפני ניתוח קטרקט!ד"ר נדב בלפר ‏2.8.15
הודעה בפורוםשאלהתמי ‏18.7.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏25.7.15
הודעה בפורוםמשחת עינייםגבי ‏12.7.15
הודעה בפורוםמשחת עינייםד"ר נדב בלפר ‏13.7.15
הודעה בפורוםשאלהגלי ‏11.7.15
הודעה בפורוםשאלהד"ר נדב בלפר ‏13.7.15
הודעה בפורוםקטרט בלייזרמירי ‏9.7.15
הודעה בפורוםקטרט בלייזרד"ר נדב בלפר ‏13.7.15
הודעה בפורוםעדשהאריאל ‏8.7.15
הודעה בפורוםעדשהד"ר נדב בלפר ‏9.7.15
הודעה בפורוםדלקתאורית ‏8.7.15
הודעה בפורוםדלקתד"ר נדב בלפר ‏9.7.15
הודעה בפורוםעדשה לרחוק או קרובד"ר נדב בלפר ‏7.7.15
הודעה בפורוםקטרקט וחוםמיקי ‏6.7.15
הודעה בפורוםקטרקט וחוםד"ר נדב בלפר ‏7.7.15
הודעה בפורוםראיה לרחוקשירה ‏6.7.15
הודעה בפורוםראיה לרחוקד"ר נדב בלפר ‏7.7.15
הודעה בפורוםקטרטמאיר ‏2.7.15
הודעה בפורוםקטרטד"ר נדב בלפר ‏7.7.15