הודעה בפורוםרופא שהוא גם פרמקולוגד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםפבוקסיל וקושי לגמורנתנאל ‏16.4.20
הודעה בפורוםפבוקסיל וקושי לגמורד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםאפקסור ועלייה בלחץ דםאורן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאפקסור ועלייה בלחץ דםד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםלוריוואןמישהי ‏14.4.20
הודעה בפורוםלוריוואןד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםנרבןסיגי ‏13.4.20
הודעה בפורוםנרבןמשיב ‏15.4.20
הודעה בפורוםנרבןד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםCipralex 30 mgגיל ‏13.4.20
הודעה בפורוםCipralex 30 mgד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאיזוןלירוש ‏13.4.20
הודעה בפורוםאיזוןד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםזמן מחצית החיים של אנוזיטולד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםמחסור בדופאמין?בן ‏12.4.20
הודעה בפורוםמחסור בדופאמין?ד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםחרדהאסתר ‏11.4.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםחרדהאסתר ‏11.4.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםמועקות בלבמירב ‏10.4.20
הודעה בפורוםמועקות בלבד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאריפלייZara ‏10.4.20
הודעה בפורוםאריפלייד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםדקינט פרויג'יללירוש ‏10.4.20
הודעה בפורוםדקינט פרויג'ילד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםמלכודת הקלונקסגאבא ‏10.4.20
הודעה בפורוםמלכודת הקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםחרדהלירי ‏10.4.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאנפרניל ברשתBarak ‏9.4.20
הודעה בפורוםאנפרניל ברשתד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםהפרעת שינהער בלילה ‏9.4.20
הודעה בפורוםהפרעת שינהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאובדת עצות !שלי ‏8.4.20
הודעה בפורוםאובדת עצות !ער בלילה ‏11.4.20
הודעה בפורוםאובדת עצות !ד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםעזרה דחופהמטופל ‏8.4.20
הודעה בפורוםעזרה דחופהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאיך לעבור את הקורונהד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםפבוקסיל כאשר SSRI אחרים לא עזרוד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםמה הוביל למה? לא רוצה מקבוצת אריפליד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםליריקה כתרופה נוגדת חרדהד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםאנפרניל המשךBarak ‏7.4.20
הודעה בפורוםאנפרניל המשךד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםיבוא תרופהmiri ‏7.4.20
הודעה בפורוםיבוא תרופהד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםמינימום פגיעה בתפקוד המיניד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםוויאפקס xrדן ‏6.4.20
הודעה בפורוםוויאפקס xrד"ר יששכר הרמן ‏10.4.20
הודעה בפורוםוויאפקס xrדן ‏15.4.20
הודעה בפורוםעדיהבהרה ‏6.4.20
הודעה בפורוםעדיד"ר יששכר הרמן ‏7.4.20
הודעה בפורוםהמשך אינוזיטולמשתמש טרי ‏6.4.20
הודעה בפורוםהמשך אינוזיטולד"ר יששכר הרמן ‏7.4.20
הודעה בפורוםהמשך ינוזיטולסיוון ‏23.5.20
הודעה בפורוםאינוזיטולמשתמש טרי ‏6.4.20
הודעה בפורוםאינוזיטולד"ר יששכר הרמן ‏7.4.20
הודעה בפורוםתוכנית טיפוליתשואל ‏5.4.20
הודעה בפורוםתוכנית טיפוליתד"ר יששכר הרמן ‏7.4.20
הודעה בפורוםאנפרנילBarak ‏5.4.20
הודעה בפורוםאנפרנילד"ר יששכר הרמן ‏6.4.20
הודעה בפורוםאפקסור ופריסטיקרעם ‏4.4.20
הודעה בפורוםאפקסור ופריסטיקד"ר יששכר הרמן ‏6.4.20
הודעה בפורוםאיך יודעים שזו חרדהד"ר יששכר הרמן ‏6.4.20