הודעה בפורוםהוספת וולבוטרין XRגיא ‏19.8.20
הודעה בפורוםהוספת וולבוטרין XRDaniel ‏22.8.20
הודעה בפורוםהוספת וולבוטרין XRד"ר יששכר הרמן ‏28.8.20
הודעה בפורום40 מג ציפרלקסרובי ‏19.8.20
הודעה בפורום40 מג ציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏28.8.20
הודעה בפורוםARIPIPRAZOLE 10 MGאורן ‏19.8.20
הודעה בפורוםARIPIPRAZOLE 10 MGDaniel ‏22.8.20
הודעה בפורוםARIPIPRAZOLE 10 MGד"ר יששכר הרמן ‏28.8.20
הודעה בפורוםהעלאת מינון או המתנה תחת סבלד"ר יששכר הרמן ‏28.8.20
הודעה בפורוםלוסטראלרובי ‏19.8.20
הודעה בפורוםלוסטראלד"ר יששכר הרמן ‏28.8.20
הודעה בפורוםבהמשך לשאלתי טיפולים דיסוצאציהד"ר יששכר הרמן ‏28.8.20
הודעה בפורוםליריקהספיר ‏18.8.20
הודעה בפורוםבנוסףספיר ‏18.8.20
הודעה בפורוםליריקהד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםאקטיזיה תופעת לוואימאיר ‏18.8.20
הודעה בפורוםאקטיזיה תופעת לוואימנותק ‏19.8.20
הודעה בפורוםאקטיזיה תופעת לוואיד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםליריקהבועז ‏17.8.20
הודעה בפורוםליריקהד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםשילובערן ‏17.8.20
הודעה בפורוםשילובד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםלוסטראל 200 מ"ג ווייפקס 300 מ"גד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםכאבי ראשיוסי ‏17.8.20
הודעה בפורוםכאבי ראשד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםהתרופה אריפלי והתגברות תיאבוןד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםתופעות לוואי של אנטי פסיכוטיותד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםהשפעה מרגיעה-מערכת העצבים המרכזיתד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםבדיקה גנטיתמיטל ‏16.8.20
הודעה בפורוםבדיקה גנטיתד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםתוספת רספירדלמרינה ‏15.8.20
הודעה בפורוםתוספת רספירדלבן ‏24.8.20
הודעה בפורוםתוספת רספירדלד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםתרופות לטיפולאופק ‏15.8.20
הודעה בפורוםתרופות לטיפולד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםרמוטיב לטיפול בחרדהד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםשאלה כלליתאריק ‏15.8.20
הודעה בפורוםשאלה כלליתד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםהיפומניה או הפרעת אישיות גבולית?ד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםתרופות מייצבות המשךנדב ‏15.8.20
הודעה בפורוםתרופות מייצבות המשךד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםחציית כדורari ‏15.8.20
הודעה בפורוםחציית כדורד"ר יששכר הרמן ‏26.8.20
הודעה בפורוםחציית כדורari ‏7.9.20
הודעה בפורוםצ'אנס לתרופה-כמה זמן לתת?ד"ר יששכר הרמן ‏15.8.20
הודעה בפורוםתרופות מייצבותאהרן ‏15.8.20
הודעה בפורוםתרופות מייצבותד"ר יששכר הרמן ‏15.8.20
הודעה בפורוםגיל וחולינדב ‏14.8.20
הודעה בפורוםגיל וחוליד"ר יששכר הרמן ‏15.8.20
הודעה בפורוםהבדל בין בית מרקחת פרטי לקופת חוליםד"ר יששכר הרמן ‏15.8.20
הודעה בפורוםזה מגיע למאגר מידע אחר?ד"ר יששכר הרמן ‏15.8.20
הודעה בפורוםתודה!אורי ‏15.8.20
הודעה בפורוםד"ר האם אתה מקבל באופן פרטי?ד"ר יששכר הרמן ‏15.8.20
הודעה בפורוםלד"ר יששכר שאלת המשךאלי ‏14.8.20
הודעה בפורוםלד"ר יששכר שאלת המשךד"ר יששכר הרמן ‏15.8.20
הודעה בפורוםכאשר רק קלונקס עוזרלירון ‏14.8.20
הודעה בפורוםכאשר רק קלונקס עוזרד"ר יששכר הרמן ‏14.8.20
הודעה בפורוםפרפנאן 4 מגברק ‏14.8.20
הודעה בפורוםפרפנאן 4 מגד"ר יששכר הרמן ‏14.8.20
הודעה בפורוםחציית כדורari ‏14.8.20
הודעה בפורוםחציית כדורד"ר יששכר הרמן ‏14.8.20
הודעה בפורוםחציית כדורari ‏14.8.20
הודעה בפורוםוולבוטריןאלי ‏14.8.20
הודעה בפורוםוולבוטריןד"ר יששכר הרמן ‏14.8.20
הודעה בפורוםתוספת וחוסר שקט במצבי מנוחהד"ר יששכר הרמן ‏14.8.20