הודעה בפורוםכדורים לחרדה ומדדיםאורן ‏19.4.20
הודעה בפורוםכדורים לחרדה ומדדיםד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםפסיפלורהלירי ‏19.4.20
הודעה בפורוםפסיפלורהד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםאנפרנילBarak ‏19.4.20
הודעה בפורוםאנפרנילד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםטיפול תרופתי קצוב בזמןד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםאי שקט תמידישניר ‏18.4.20
הודעה בפורוםאי שקט תמידיד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםיעילות מירוחושב ‏18.4.20
הודעה בפורוםיעילות מירוBarak ‏19.4.20
הודעה בפורום45 מ"גחושב ‏19.4.20
הודעה בפורוםאני חייל = הסמים הביאו אותי לכול זהד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםשינהלא נרדם ‏18.4.20
הודעה בפורוםשינהד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםרלקסין 500 מ"גחרדתי ‏17.4.20
הודעה בפורוםרלקסין 500 מ"גד"ר יששכר הרמן ‏25.4.20
הודעה בפורוםטיפול נכון Panic Disorderגיל ‏17.4.20
הודעה בפורוםטיפול נכון Panic Disorderד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםטרזודיליקיר ‏17.4.20
הודעה בפורוםטרזודילד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםעזרה דחוף....מיטל ‏17.4.20
הודעה בפורוםעזרה דחוף....ד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםחרדהלירי ‏16.4.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםפבוקסיל וקושי לגמורנתנאל ‏16.4.20
הודעה בפורוםפבוקסיל וקושי לגמורד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםרופא שהוא גם פרמקולוגד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםפבוקסיל וקושי לגמורנתנאל ‏16.4.20
הודעה בפורוםפבוקסיל וקושי לגמורד"ר יששכר הרמן ‏20.4.20
הודעה בפורוםאפקסור ועלייה בלחץ דםאורן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאפקסור ועלייה בלחץ דםד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםלוריוואןמישהי ‏14.4.20
הודעה בפורוםלוריוואןד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםנרבןסיגי ‏13.4.20
הודעה בפורוםנרבןמשיב ‏15.4.20
הודעה בפורוםנרבןד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםCipralex 30 mgגיל ‏13.4.20
הודעה בפורוםCipralex 30 mgד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאיזוןלירוש ‏13.4.20
הודעה בפורוםאיזוןד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםזמן מחצית החיים של אנוזיטולד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםמחסור בדופאמין?בן ‏12.4.20
הודעה בפורוםמחסור בדופאמין?ד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםחרדהאסתר ‏11.4.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםחרדהאסתר ‏11.4.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםמועקות בלבמירב ‏10.4.20
הודעה בפורוםמועקות בלבד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאריפלייZara ‏10.4.20
הודעה בפורוםאריפלייד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםדקינט פרויג'יללירוש ‏10.4.20
הודעה בפורוםדקינט פרויג'ילד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםמלכודת הקלונקסגאבא ‏10.4.20
הודעה בפורוםמלכודת הקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםחרדהלירי ‏10.4.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאנפרניל ברשתBarak ‏9.4.20
הודעה בפורוםאנפרניל ברשתד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםהפרעת שינהער בלילה ‏9.4.20
הודעה בפורוםהפרעת שינהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםאובדת עצות !שלי ‏8.4.20
הודעה בפורוםאובדת עצות !ער בלילה ‏11.4.20
הודעה בפורוםאובדת עצות !ד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20
הודעה בפורוםעזרה דחופהמטופל ‏8.4.20
הודעה בפורוםעזרה דחופהד"ר יששכר הרמן ‏15.4.20