הודעה בפורוםנטילה עם אוכלמושיקו ‏26.9.21
הודעה בפורוםנטילה עם אוכלד"ר יששכר הרמן ‏27.9.21
הודעה בפורוםפרולקטיןרונן ‏26.9.21
הודעה בפורוםפרולקטיןד"ר יששכר הרמן ‏27.9.21
הודעה בפורוםסוליאןרונן ‏26.9.21
הודעה בפורוםסוליאןד"ר יששכר הרמן ‏27.9.21
הודעה בפורוםהבטן התנפחה- שריפה בבית החזהד"ר יששכר הרמן ‏27.9.21
הודעה בפורוםהפרעות חרדהריהת ‏26.9.21
הודעה בפורוםהפרעות חרדהד"ר יששכר הרמן ‏27.9.21
הודעה בפורוםOcd לנער בן 14Limor ‏26.9.21
הודעה בפורוםOcd לנער בן 14ד"ר יששכר הרמן ‏27.9.21
הודעה בפורוםREAGILAרונן ‏25.9.21
הודעה בפורוםREAGILAד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםREAGILAחיים ‏26.9.21
הודעה בפורוםREAGILAרונן ‏26.9.21
הודעה בפורוםREAGILAחיים ‏27.9.21
הודעה בפורוםREAGILAרונן ‏27.9.21
הודעה בפורוםREAGILAחיים ‏28.9.21
הודעה בפורוםחרדהרונן ‏25.9.21
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםמירומירו ‏24.9.21
הודעה בפורוםמירוד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםלכל המלעיזיםהדר ‏24.9.21
הודעה בפורוםמצב נפשי שגורם לבחילהרונן ‏23.9.21
הודעה בפורוםמצב נפשי שגורם לבחילהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםפשוט מגוחך אין מילה אחרתמושיקו ‏23.9.21
הודעה בפורוםכןסימון ‏23.9.21
הודעה בפורוםלא לריבמשטרת ישראל ‏23.9.21
הודעה בפורוםלסימוןDaniel ‏24.9.21
הודעה בפורוםלסימוןDaniel ‏24.9.21
הודעה בפורוםמה משנה לך ?משטרת ישראל ‏25.9.21
הודעה בפורוםשילוב של תרופות וצורך בבדיקותד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםטיפול תרופתי ככלי עזר זמניד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםלתת סיכוי או להפסיקאודי ‏22.9.21
הודעה בפורוםלתת סיכוי או להפסיקד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםסכיזופרניהאלברט ‏22.9.21
הודעה בפורוםסכיזופרניהאלברט ‏22.9.21
הודעה בפורוםסכיזופרניהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםקלונקס והתרופה תקופהאלעד ‏21.9.21
הודעה בפורוםקלונקס והתרופה תקופהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםהסתגלות לתרופה וירידה ממנה לחלוטיןד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםמנגנון של כדורים לחרדותד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםבנזודיאזפינים השלכותאבישי ‏21.9.21
הודעה בפורוםבנזודיאזפינים השלכותד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםתרופות לחרדות והמינון שלהםד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםתופעות לוואי מתרופות שלוקחיםד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםחרדה-מחנק בצד שמאל בחזהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםתרופות לחרדות וההשפעה שלהםד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםמזג אוויר ומצב רוח בכלליד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםאמא מודאגתLimor ‏21.9.21
הודעה בפורוםאמא מודאגתד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםלוסטרלמעין ‏20.9.21
הודעה בפורוםלוסטרלמגיב ‏21.9.21
הודעה בפורוםלוסטרלד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםנשימה ותרופה שלוקחיםד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםקלונקס ומשך ההשפעה של התרופהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםאסטרטגיית טיפול בהפרעת חרדה עמידהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםאיפוס המערכת כדי לטפל נכוןד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםנטילת רודיולה ואינוזיטול במקבילד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםוונלפקסין XRאור ‏19.9.21
הודעה בפורוםוונלפקסין XRד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםסימבלטה מול אפקסורראש בראש ‏19.9.21
הודעה בפורוםסימבלטה מול אפקסורד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21