הודעה בפורוםגמילה מקלונקסיוסי ‏1.8.20
הודעה בפורוםגמילה מקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏10.8.20
הודעה בפורוםלהתחיל מבראשית?חזי ‏1.8.20
הודעה בפורוםלהתחיל מבראשית?ד"ר יששכר הרמן ‏10.8.20
הודעה בפורוםציפרלקסיוסי ‏1.8.20
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏1.8.20
הודעה בפורוםזמן המתנה מייגעחזי ‏1.8.20
הודעה בפורוםזמן המתנה מייגעד"ר יששכר הרמן ‏1.8.20
הודעה בפורוםשאלה כלליתירון ‏1.8.20
הודעה בפורוםשאלה כלליתד"ר יששכר הרמן ‏1.8.20
הודעה בפורוםפחות עייף עקב חיזוק אריפליד"ר יששכר הרמן ‏1.8.20
הודעה בפורוםליריקה כאנטי חרדתיתמתעמל ולא משתעל ‏31.7.20
הודעה בפורוםליריקה כאנטי חרדתיתד"ר יששכר הרמן ‏1.8.20
הודעה בפורוםסימנים מוקדמים לפסיכוזה או מניהמחשבות נעות ‏31.7.20
הודעה בפורוםסימנים מוקדמים לפסיכוזה או מניהד"ר יששכר הרמן ‏1.8.20
הודעה בפורוםחרדה הרסנית פי אלף מבנזודיאזפינים!ד"ר יששכר הרמן ‏1.8.20
הודעה בפורוםהפרעה סכיזואפקטיבית מהסוג הדכאוניד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםציפלרקס קלונקסיוסי ‏29.7.20
הודעה בפורוםציפלרקס קלונקסד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםאריפלי 5 מ"ג - אזהרות לתרופהד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםשיפור בדיכאון ופחות בחרדהד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםפסיכיאטר פרטי מול ביטוח לאומיד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםקלונקס אסיבליוסי ‏27.7.20
הודעה בפורוםקלונקס אסיבלד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםטרדיב דיסקנזיהאיציק ‏26.7.20
הודעה בפורוםטרדיב דיסקנזיהד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםמעבר לפרוזקלירוש ‏26.7.20
הודעה בפורוםמעבר לפרוזקאנגלינה ‏26.7.20
הודעה בפורוםמעבר לפרוזקד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםתחליפי בנזודיאזפיניםיאיר ‏26.7.20
הודעה בפורוםתחליפי בנזודיאזפיניםמעורער ‏26.7.20
הודעה בפורוםתחליפי בנזודיאזפיניםד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםהתקף חרדה והתקף לביאיר ‏26.7.20
הודעה בפורוםהתקף חרדה והתקף לבד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםסימנים מוקדמים לפסיכוזה או מאניהד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםתרופות וכמיהה לפחמימותד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםשינוי מינוןari ‏24.7.20
הודעה בפורוםשינוי מינוןד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםליריקה, אפקסור ו- ואבןמיכל.ל ‏24.7.20
הודעה בפורוםליריקה, אפקסור ו- ואבןד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםספרבטו וגרייה מגנטיתמעורער ‏24.7.20
הודעה בפורוםספרבטו וגרייה מגנטיתד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםחיזוק והתקפי חרדהחזי ‏23.7.20
הודעה בפורוםחיזוק והתקפי חרדהד"ר יששכר הרמן ‏31.7.20
הודעה בפורוםרק קלונקס עוזר לייאיר ‏23.7.20
הודעה בפורוםרק קלונקס עוזר לימעורער ‏25.7.20
הודעה בפורוםרק קלונקס עוזר ליעמית ‏25.7.20
הודעה בפורוםרק קלונקס עוזר ליד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםהתקפי חרדה בגלל התלבטות טורדניתד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםלא מפסיק לחשובמחשבות נעות ‏23.7.20
הודעה בפורוםלא מפסיק לחשובד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםגמילה מקלונקסיוסי ‏22.7.20
הודעה בפורוםגמילה מקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםגמילהסובל ‏21.7.20
הודעה בפורוםגמילהד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםפיברומיאלגיהארז ‏21.7.20
הודעה בפורוםשאלהאייל ‏21.7.20
הודעה בפורוםפיברומיאלגיהד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםציפרלקס 20 מגברק ‏21.7.20
הודעה בפורוםציפרלקס 20 מגד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםהאם לקחת רק את התרופות בשלב זה?ד"ר יששכר הרמן ‏27.7.20
הודעה בפורוםאסטו 20 מגסיגי ‏20.7.20
הודעה בפורוםאסטו 20 מגד"ר יששכר הרמן ‏25.7.20