הודעה בפורוםברינטליקס או ציפרלקסרוני ‏21.2.20
הודעה בפורוםברינטליקס או ציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםחרדות ודיכאון בגליםדוד ‏21.2.20
הודעה בפורוםחרדות ודיכאון בגליםד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםהתרגלות לפינרגן?אש ‏21.2.20
הודעה בפורוםהתרגלות לפינרגן?ד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםאטנט וסרוקסטשימי ‏21.2.20
הודעה בפורוםאטנט וסרוקסטד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםהאם הפרעת אישיות סכיזוטיפלית היאד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםלמה אין מענה כמה שבועות?? זה פוגעד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםXanax XRרפאל ‏19.2.20
הודעה בפורוםXanax XRד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםתוסף תזונהדני ‏19.2.20
הודעה בפורוםתוסף תזונהד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםהסתגלות ללוסטרלכנרת ‏18.2.20
הודעה בפורוםהסתגלות ללוסטרלד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםחרדהנגד הרוח ‏18.2.20
הודעה בפורוםחרדהד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםקטמין תרסיס אףאש ‏16.2.20
הודעה בפורוםקטמין תרסיס אףד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםלאחר גמילה מקלונקסdavid ‏16.2.20
הודעה בפורוםלאחר גמילה מקלונקסאלעד ‏17.2.20
הודעה בפורוםלאחר גמילה מקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםXanax XRרפאל ‏16.2.20
הודעה בפורוםXanax XRרפאל ‏16.2.20
הודעה בפורוםXanax XRאש ‏16.2.20
הודעה בפורוםXanax XRרפאל ‏17.2.20
הודעה בפורוםXanax XRד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםאלטרנטיבה לריספרדלד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםתרופה טבעית לפני פסיכיאטרית לחרדהד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםאלטרנטיבה אחרת ?לילי ‏13.2.20
הודעה בפורוםאלטרנטיבה אחרת ?ד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםלשיאהגדי ‏11.2.20
הודעה בפורוםלשיאהד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםריספרדל+לוסטרלBarak ‏9.2.20
הודעה בפורוםריספרדל+לוסטרלד"ר יששכר הרמן ‏26.2.20
הודעה בפורוםאוסידימאי ‏6.2.20
הודעה בפורוםאוסידיד"ר יששכר הרמן ‏8.2.20
הודעה בפורוםאי קבלת טיפול במעצרד"ר יששכר הרמן ‏8.2.20
הודעה בפורוםטיפול תרופתידויד4455 ‏4.2.20
הודעה בפורוםטיפול תרופתיד"ר יששכר הרמן ‏8.2.20
הודעה בפורוםסימבלטה ובעיות זקפהד"ר יששכר הרמן ‏8.2.20
הודעה בפורוםכדור מייצב זפה 5אייל ‏1.2.20
הודעה בפורוםכדור מייצב זפה 5ד"ר יששכר הרמן ‏8.2.20
הודעה בפורוםתופעת הלוואי של עצירות מסימבלטהד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםטיפולנגמל ‏1.2.20
הודעה בפורוםטיפולד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםכמה מג ברינטליקס הוא כמו 10 מג ציפרד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםהאם נוגדי דיכאון יכולים לגרום נזק ?ד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםאוכל כבד לאחר סרוקוול XRד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםויאפקס מול סימבלטה ?יעקובי ‏30.1.20
הודעה בפורוםויאפקס מול סימבלטה ?ד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםלוסטראל ריספרדל וקונצרטהד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםטיפול בחרדהטלי ‏27.1.20
הודעה בפורוםטיפול בחרדהטלי ‏27.1.20
הודעה בפורוםטיפול בחרדהד"ר יששכר הרמן ‏1.2.20
הודעה בפורוםטגרטולDaniel ‏25.1.20
הודעה בפורוםטגרטולד"ר יששכר הרמן ‏27.1.20