הודעה בפורוםעזרה ראשונה עד שהסרוקסט יאזןד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםסרוקוול וריספרדון כמחזקיםד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםכהות רגשיתמורן ‏10.9.20
הודעה בפורוםכהות רגשיתד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםהזזת מועד נטילת הקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםטיפול בטווח המינון הרישמי המקובלד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםתרופת חיזוק ל-SNRI פעולה או המתנהד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםמתגעגע למניהמתגעגע ‏9.9.20
הודעה בפורוםמתגעגע למניהד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםשאלות על פרולול ואנטי פסיכוטיותד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםהפסקת סימבלטהעדי ‏8.9.20
הודעה בפורוםהפסקת סימבלטהד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםהפסקת סימבלטהעדי ‏20.9.20
הודעה בפורום4 שבועות תחת אריפלי 5 מ"גד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםתוספת חיזוק ריספרדון במינון נמוךד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםחציית כדורari ‏7.9.20
הודעה בפורוםחציית כדורari ‏12.9.20
הודעה בפורוםחציית כדורד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםפעילות מיידית או מצטברת של פרולולד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםאלכוהול וכדוריםאלון ‏6.9.20
הודעה בפורוםאלכוהול וכדוריםד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםהמשך טיפול תרופתישואל ‏6.9.20
הודעה בפורוםהמשך טיפול תרופתיד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםתרופה חדשה לדיכאון אחרי לידהד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםפרולול לחוסר שקטבן ‏5.9.20
הודעה בפורוםפרולול לחוסר שקטד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםדרלין ועומס תרופותאלכס ‏5.9.20
הודעה בפורוםדרלין ועומס תרופותד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםויאפקס עם 5HTPאליהו ‏5.9.20
הודעה בפורוםויאפקס עם 5HTPד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםאקתיזיה או חרדה?טל ‏4.9.20
הודעה בפורוםאקתיזיה או חרדה?ד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםקלונקס ואסיווליוסי ‏4.9.20
הודעה בפורוםקלונקס ואסיוולד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםגאבא והרגעההראל ‏4.9.20
הודעה בפורוםקנאביס וסרוקסטקובי ‏4.9.20
הודעה בפורוםקנאביס וסרוקסטד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםהשפעה שלילית של טיפול תרופתיד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםמתלבטת מה לקחתמיטל ‏3.9.20
הודעה בפורוםמתלבטת מה לקחתד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםסרנדהעומר ‏3.9.20
הודעה בפורוםסרנדהד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםציפלרקס ומירועדי ‏2.9.20
הודעה בפורוםציפלרקס ומירוד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםפתרון תרופתי זמניעומר ‏1.9.20
הודעה בפורוםפתרון תרופתי זמניד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםשאלהעדי ‏1.9.20
הודעה בפורוםשאלהד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםמתי צריך לעשות בדיקת דם?ד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםאין כוח כבר לדיכאוןמיואש ‏30.8.20
הודעה בפורוםאין כוח כבר לדיכאוןד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםיעילות לטיפול ב-OCD וחרדותד"ר יששכר הרמן ‏5.9.20
הודעה בפורוםדיווחיריב ‏30.8.20
הודעה בפורוםדיווחד"ר יששכר הרמן ‏4.9.20
הודעה בפורוםאריפליי 5 מ"גאורן ‏30.8.20
הודעה בפורוםאריפליי 5 מ"גד"ר יששכר הרמן ‏4.9.20
הודעה בפורוםהמשך ניסיונות - וולבוטרין XRד"ר יששכר הרמן ‏4.9.20