הודעה בפורוםהמשך לשאלה לחשיבה מאורגנתד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםהמתנה של חודשיים-למה??חסר סבלנות ‏18.9.21
הודעה בפורוםהמתנה של חודשיים-למה??ד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורום4 שבועות עם ציפרלקסיואל ‏18.9.21
הודעה בפורום4 שבועות עם ציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםשילוב וקפהאלי ‏18.9.21
הודעה בפורוםשילוב וקפהד"ר יששכר הרמן ‏25.9.21
הודעה בפורוםשאלות על וולבוטרין XRד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםבופרופיון כמרגיעאדי ‏17.9.21
הודעה בפורוםבופרופיון כמרגיעד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםהתגברות חרדה ודיכאון ביום כיפורד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםמייצבי מצב רוחרונן ‏16.9.21
הודעה בפורוםמייצבי מצב רוחד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםמעבר צלוסטרל לסרוקסטגוני ‏16.9.21
הודעה בפורוםמעבר צלוסטרל לסרוקסטד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםמעט אלכוהול כאשר לוקחים תרופותד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםניכור הוריעזרא ‏15.9.21
הודעה בפורוםניכור הוריעזרא ‏15.9.21
הודעה בפורוםניכור הוריעזרא ‏15.9.21
הודעה בפורוםניכור הוריד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםציפרלקס חרדות ויעילותד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםבעיות בנשימה טיפוליוני ‏14.9.21
הודעה בפורוםבעיות בנשימה טיפולד"ר יששכר הרמן ‏18.9.21
הודעה בפורוםהפסקת תרופהחיים ‏14.9.21
הודעה בפורוםהפסקת תרופהד"ר יששכר הרמן ‏17.9.21
הודעה בפורוםתגובה תרופתית לאחר 3 שבועות- GADד"ר יששכר הרמן ‏17.9.21
הודעה בפורוםתרופה אחרת לאו סי די שגם מרגיעהד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםהתלקחויות מיידיותד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםהעלאת מינון לאחר 4 שבועותד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםכדאי לקחת תרופה בכל אופן?ד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםקלונקס 1.5 מ"גרון ‏13.9.21
הודעה בפורוםקלונקס 1.5 מ"גד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםחשיבהאורן ‏13.9.21
הודעה בפורוםחשיבהד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםטיפול פסיכיאטרי במעצרמפחד מהעתיד ‏13.9.21
הודעה בפורוםטיפול פסיכיאטרי במעצרמפחד מהעתיד ‏13.9.21
הודעה בפורוםטיפול פסיכיאטרי במעצרד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםרכיב החולשה והתפקודרונן ‏13.9.21
הודעה בפורוםרכיב החולשה והתפקודד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםסרוקוולאליס ‏12.9.21
הודעה בפורוםסרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםבחינת אפקטיביותדורון ‏12.9.21
הודעה בפורוםבחינת אפקטיביותד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםסימבלטה מול SSRIמושיק ‏12.9.21
הודעה בפורוםסימבלטה מול SSRIד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםהתמכרות מהי?ריהת ‏12.9.21
הודעה בפורוםהתמכרות מהי?ד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםמועקות נפשותמירב ‏11.9.21
הודעה בפורוםמועקות נפשותד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםויפאקסמשה ‏11.9.21
הודעה בפורוםויפאקסד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםטרזודילמירב ‏11.9.21
הודעה בפורוםטרזודילד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםנפילות ודיכאוןפ. ‏11.9.21
הודעה בפורוםנפילות ודיכאוןד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםהחמרה בעקבות צינוןבאתי לקבל עזרה ‏11.9.21
הודעה בפורוםהחמרה בעקבות צינוןד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםמינון שקולגבי ‏10.9.21
הודעה בפורוםמינון שקולד"ר יששכר הרמן ‏15.9.21
הודעה בפורוםנוראדרנלין וכאבשואל ‏10.9.21
הודעה בפורוםנוראדרנלין וכאבד"ר יששכר הרמן ‏11.9.21
הודעה בפורוםזמן הסתגלות לתרופהגדי ‏9.9.21
הודעה בפורוםזמן הסתגלות לתרופהד"ר יששכר הרמן ‏11.9.21