הודעה בפורוםקפיצות שרירים לאחרונהד"ר יששכר הרמן ‏25.7.20
הודעה בפורוםהאם פסיכיאטר תמיד נותן תרופות?ד"ר יששכר הרמן ‏25.7.20
הודעה בפורוםשילוב עלול להשפיע על מצב נפשי?ד"ר יששכר הרמן ‏25.7.20
הודעה בפורוםטריקלונם אחרי התמכרות לאסיבלד"ר יששכר הרמן ‏25.7.20
הודעה בפורוםזריקת אביליפיאביטל ‏19.7.20
הודעה בפורוםזריקת אביליפיד"ר יששכר הרמן ‏25.7.20
הודעה בפורוםהפחתת קלונקסיוסי ‏19.7.20
הודעה בפורוםהפחתת קלונקסד"ר יששכר הרמן ‏25.7.20
הודעה בפורוםמאניה משימוש בנוגדי דיכאוןד"ר יששכר הרמן ‏18.7.20
הודעה בפורוםאבחון פסיכיאטרייעל ‏18.7.20
הודעה בפורוםאבחון פסיכיאטריד"ר יששכר הרמן ‏18.7.20
הודעה בפורוםשאלת המשךיעל ‏18.7.20
הודעה בפורוםשאלת המשךד"ר יששכר הרמן ‏18.7.20
הודעה בפורוםשאלת המשךיעל ‏18.7.20
הודעה בפורוםשאלת המשךד"ר יששכר הרמן ‏18.7.20
הודעה בפורוםשאלת המשךיעל ‏18.7.20
הודעה בפורוםמאניה משימוש בנוגדי דיכאוןד"ר יששכר הרמן ‏18.7.20
הודעה בפורוםאספרגר זה אומר אפוטרופוס?ד"ר יששכר הרמן ‏18.7.20
הודעה בפורוםציפרלקסיוסי ‏17.7.20
הודעה בפורוםציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏18.7.20
הודעה בפורוםממה אני סובל?איתי34 ‏17.7.20
הודעה בפורוםממה אני סובל?ד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםהתיעצות שאלת המשךאלי ‏17.7.20
הודעה בפורוםהתיעצות שאלת המשךד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםעוד שאלה על סרוקוולשרון ‏17.7.20
הודעה בפורוםעוד שאלה על סרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםזמן פעולה מהיר-חיזוק ARIPLY 2.5 MGד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםויטמיניםירון ‏17.7.20
הודעה בפורוםויטמיניםד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםסרוקוולשרון ‏17.7.20
הודעה בפורוםסרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםאי שקט - המשךרוצה שקט ‏17.7.20
הודעה בפורוםאי שקט - המשךד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםהתמכרות צולבתנגמל לשעבר ‏15.7.20
הודעה בפורוםהתמכרות צולבתד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםסקופולאמיןמחפש תרופה ‏15.7.20
הודעה בפורוםסקופולאמיןד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםמיעוט תופעות לוואידני ‏14.7.20
הודעה בפורוםמיעוט תופעות לוואיד"ר יששכר הרמן ‏17.7.20
הודעה בפורוםהשפעת של תרופה מחזקתד"ר יששכר הרמן ‏16.7.20
הודעה בפורוםשאלה על סרוקוולשרון ‏13.7.20
הודעה בפורוםשאלה על סרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏16.7.20
הודעה בפורוםחוסר שקט פנימיצריך שקט ‏12.7.20
הודעה בפורוםחוסר שקט פנימיד"ר יששכר הרמן ‏16.7.20
הודעה בפורוםדקינטאביטל ‏11.7.20
הודעה בפורוםדקינטד"ר יששכר הרמן ‏16.7.20
הודעה בפורוםגמילה מקלונקסיוסי ‏11.7.20
הודעה בפורוםגמילה מקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏16.7.20
הודעה בפורוםטווח מינון רחברון ‏10.7.20
הודעה בפורוםטווח מינון רחבד"ר יששכר הרמן ‏16.7.20
הודעה בפורוםהתייעצותאלי ‏10.7.20
הודעה בפורוםהתייעצותד"ר יששכר הרמן ‏16.7.20
הודעה בפורוםהתייעצות-שאלת המשךאלי ‏17.7.20
הודעה בפורוםלדר הרמןBarak ‏10.7.20
הודעה בפורוםלדר הרמןד"ר יששכר הרמן ‏13.7.20
הודעה בפורוםאופציות לטיפול תרופתיד"ר יששכר הרמן ‏13.7.20
הודעה בפורוםהתפתחות דיכאון מהתקפי חרדהד"ר יששכר הרמן ‏13.7.20