הודעה בפורוםהאפרקט המרדים של סרוקוולמתמודד ‏21.9.20
הודעה בפורוםהאפרקט המרדים של סרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏24.9.20
הודעה בפורוםלדר' יששכרלר ‏20.9.20
הודעה בפורוםלדר' יששכרד"ר יששכר הרמן ‏24.9.20
הודעה בפורוםהאם יש תרופות חדשות snri דרך קופחד"ר יששכר הרמן ‏24.9.20
הודעה בפורוםמעבר בין תרופותאורה ‏20.9.20
הודעה בפורוםמעבר בין תרופותד"ר יששכר הרמן ‏24.9.20
הודעה בפורוםממשיכים גם כשיש החמרה במצב?ד"ר יששכר הרמן ‏24.9.20
הודעה בפורוםקלונקס ורגיעוןשואל ‏19.9.20
הודעה בפורוםקלונקס ורגיעוןד"ר יששכר הרמן ‏20.9.20
הודעה בפורוםחוסמי בטאנתי ‏19.9.20
הודעה בפורוםחוסמי בטאד"ר יששכר הרמן ‏20.9.20
הודעה בפורוםמחפש תרופה מרפת שריריםד"ר יששכר הרמן ‏20.9.20
הודעה בפורוםהמתנה מייגעתלאון ‏19.9.20
הודעה בפורוםהמתנה מייגעתד"ר יששכר הרמן ‏20.9.20
הודעה בפורוםyohimbine augmentationקובי ‏19.9.20
הודעה בפורוםyohimbine augmentationקובי ‏19.9.20
הודעה בפורוםyohimbine augmentationד"ר יששכר הרמן ‏20.9.20
הודעה בפורוםהפסקת השפעת התרופה לאחר הפסקתהד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםשילוב עם התרופותאדם ‏19.9.20
הודעה בפורוםשילוב עם התרופותד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםמחפש תרופה מרפת שריריםד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםמינונים גבוהים בssriקובי ‏18.9.20
הודעה בפורוםמינונים גבוהים בssriד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםקפה והיפולירוש ‏17.9.20
הודעה בפורוםקפה והיפולירוש ‏17.9.20
הודעה בפורוםקפה והיפוד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםשימוש קבוע באסיבלנגמל ‏17.9.20
הודעה בפורוםשימוש קבוע באסיבלד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםטיפול בציפרלקסחגית ‏15.9.20
הודעה בפורוםטיפול בציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםאריפלי כמגביר חרדות?רועי ‏14.9.20
הודעה בפורוםאריפלי כמגביר חרדות?ד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםעזרים מחזקים במקום תרופותד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםוואליום וקלונקס-פעילות גאבאד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםקלונקס אסויליוסי ‏12.9.20
הודעה בפורוםקלונקס אסוילד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםפוחד מעוד סגרמפחד מהסגר הקרוב ‏11.9.20
הודעה בפורוםפוחד מעוד סגרד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםהמשךיוסי ‏11.9.20
הודעה בפורוםהמשךד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםנלטרקסוןיוסי ‏11.9.20
הודעה בפורוםנלטרקסוןד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםמה הצעד הבא?שואל ‏11.9.20
הודעה בפורוםמה הצעד הבא?ד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםאביליפיירובי ‏11.9.20
הודעה בפורוםאביליפייד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםסרוקוולשרון ‏11.9.20
הודעה בפורוםסרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםמודללירוש ‏11.9.20
הודעה בפורוםמודלד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםטיפול זהה?מנחם ‏10.9.20
הודעה בפורוםטיפול זהה?ד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםעזרה ראשונה עד שהסרוקסט יאזןד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםסרוקוול וריספרדון כמחזקיםד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםכהות רגשיתמורן ‏10.9.20
הודעה בפורוםכהות רגשיתד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםהזזת מועד נטילת הקלונקסד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםטיפול בטווח המינון הרישמי המקובלד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20
הודעה בפורוםתרופת חיזוק ל-SNRI פעולה או המתנהד"ר יששכר הרמן ‏19.9.20