הודעה בפורוםאקטיזיהבנימין ‏24.12.20
הודעה בפורוםאקטיזיהד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםסרוקוול או אנטומיןבנימין ‏24.12.20
הודעה בפורוםסרוקוול או אנטומיןד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםתוספת לציפרלקסרן ‏24.12.20
הודעה בפורוםתוספת לציפרלקסד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםהתקפי פאניקה לאחר ירידת מינוןד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםסרוקוולרוני ‏23.12.20
הודעה בפורוםסרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםהפרעה פסיכוטיתאבי ‏23.12.20
הודעה בפורוםהפרעה פסיכוטיתד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםמינון סרוקוולחיים ‏23.12.20
הודעה בפורוםמינון סרוקוולחיים ‏24.12.20
הודעה בפורוםמינון סרוקוולד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםלוסטרל וויפאקסאורי ‏21.12.20
הודעה בפורוםלוסטרל וויפאקסד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםחרדה קשהנתנאל ‏21.12.20
הודעה בפורוםחרדה קשהד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםחרדה קשהנתנאל ‏26.12.20
הודעה בפורוםחרדה קשהד"ר יששכר הרמן ‏26.12.20
הודעה בפורוםפיתוח תרופות חדשות לטיפול בחרדהד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםמינון וייפקס XR-פאניקה וטורדנותד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםריבוי כדוריםניר ‏18.12.20
הודעה בפורוםריבוי כדוריםד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםתופעות לוואי של תרופהד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםקלונקס 2 מ"ג כתרופה קבועהד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםהרחקת החשיבה הטורדניתד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםמאניה+דפלפט כרונואבי ‏16.12.20
הודעה בפורוםמאניה+דפלפט כרונוד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםהפחתה של תופעות לוואי מכדוריםד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםכדורים קלונקסקובי ‏15.12.20
הודעה בפורוםכדורים קלונקסד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםויאפקס XR במינון 150 מ"גגילי ‏12.12.20
הודעה בפורוםויאפקס XR במינון 150 מ"גד"ר יששכר הרמן ‏25.12.20
הודעה בפורוםהפרעות נפשיותעומר ‏11.12.20
הודעה בפורוםהפרעות נפשיותד"ר יששכר הרמן ‏12.12.20
הודעה בפורוםהפרעת חרדה עמידה וקיצבת נכות מלאהד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםנפילות חוזרות לדיכאוןאיסלנדי ‏10.12.20
הודעה בפורוםנפילות חוזרות לדיכאוןד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםסרוקואל 75 מ"גדביר ‏9.12.20
הודעה בפורוםסרוקואל 75 מ"גד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםהתאמת תרופהארז ‏9.12.20
הודעה בפורוםהתאמת תרופהד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםמינון ויפאקס XRיגאל ‏8.12.20
הודעה בפורוםמינון ויפאקס XRד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםחזרה בלית ברירה לקלונקס?ד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםבקשה להמלצה לכדוריוסי ‏8.12.20
הודעה בפורוםבקשה להמלצה לכדורד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםמינוניםari ‏8.12.20
הודעה בפורוםמינוניםד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםחלומות מודעיםאביב ‏7.12.20
הודעה בפורוםחלומות מודעיםד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםהשפעת התרופה לאחר הפסקתהד"ר יששכר הרמן ‏11.12.20
הודעה בפורוםחרדות עמידות לתרופותעודד ‏4.12.20
הודעה בפורוםחרדות עמידות לתרופותד"ר יששכר הרמן ‏5.12.20
הודעה בפורוםהפסקת קלונקסאמיר ‏3.12.20
הודעה בפורוםהפסקת קלונקסד"ר יששכר הרמן ‏5.12.20
הודעה בפורוםנוגדי דיכאון במאניה הכוללת OCDד"ר יששכר הרמן ‏5.12.20
הודעה בפורוםמאניה ssri snriדרגון אש ‏3.12.20
הודעה בפורוםמאניה ssri snriד"ר יששכר הרמן ‏5.12.20