הודעה בפורוםקרע בגיד sspסיון ‏9.12.16
הודעה בפורוםקרע בגיד sspד"ר יפתח בר ‏11.12.16
הודעה בפורוםכאב מפרק הכתף שכמות וצווארד"ר יפתח בר ‏11.12.16
הודעה בפורוםאין לחץ על עצבי הצואר ?ד"ר יפתח בר ‏11.12.16
הודעה בפורוםשבר מרוסקעוז ש ‏21.11.16
הודעה בפורוםנכות קבועהד"ר יפתח בר ‏30.11.16
הודעה בפורוםכתף קפואה- מניפולציהאוס ‏20.11.16
הודעה בפורוםכתף קפואה- מניפולציהד"ר יפתח בר ‏30.11.16
הודעה בפורוםכתף קפואהאורי מהמרכז ‏18.11.16
הודעה בפורוםכתף קפואה - טיפולד"ר יפתח בר ‏20.11.16
הודעה בפורוםקרע דרגה 3 SLPיוסי ‏18.11.16
הודעה בפורוםקרע דרגה 3 SLAPד"ר יפתח בר ‏20.11.16
הודעה בפורוםכתף קפוארינה ‏17.11.16
הודעה בפורוםכתף קפואהד"ר יפתח בר ‏20.11.16
הודעה בפורוםמוגבלות יד ימיןערן ‏14.11.16
הודעה בפורוםכתף קפואהד"ר יפתח בר ‏18.11.16
הודעה בפורוםקרע בגיד עכילסאהרון ‏11.11.16
הודעה בפורוםקרע בגיד אכילסד"ר יפתח בר ‏18.11.16
הודעה בפורוםכאבים בכתף ימין ושמאלרונה ‏1.11.16
הודעה בפורוםכאבים בכתף ימין ושמאלד"ר יפתח בר ‏18.11.16
הודעה בפורוםכתףמאור ‏31.10.16
הודעה בפורוםכתףד"ר יפתח בר ‏18.11.16
הודעה בפורוםניתוק של הקפסולה HAGLד"ר יפתח בר ‏18.11.16
הודעה בפורוםפענוח תוצאות mriאבש ‏30.10.16
הודעה בפורוםנזק מסוג SLAP -ד"ר יפתח בר ‏18.11.16
הודעה בפורוםהמלצה לניתוח(המשך שאלה)ד"ר יפתח בר ‏29.10.16
הודעה בפורוםAVN-המשךקטי ‏24.10.16
הודעה בפורוםAVN-המשךד"ר יפתח בר ‏29.10.16
הודעה בפורוםכאבים בגב האמצעירותם ‏24.10.16
הודעה בפורוםכאבים בגב האמצעיד"ר יפתח בר ‏29.10.16
הודעה בפורוםכאבים באשכים מסיבה אורתופדית?ד"ר יפתח בר ‏22.10.16
הודעה בפורוםהמלצה לניתוחגל ‏18.10.16
הודעה בפורוםהמלצה לניתוחד"ר יפתח בר ‏22.10.16
הודעה בפורוםכאבי כתף וארקוקסיהכרמלה ‏13.10.16
הודעה בפורוםכאבי כתף וארקוקסיהד"ר יפתח בר ‏22.10.16
הודעה בפורוםכאבי כתףמאור ‏6.10.16
הודעה בפורוםבדיקות הדמייהד"ר יפתח בר ‏8.10.16
הודעה בפורוםכתףקטי ‏1.10.16
הודעה בפורוםAVN ?ד"ר יפתח בר ‏4.10.16
הודעה בפורוםכאבי כתף וצווארמאור ‏1.10.16
הודעה בפורוםכאבי כתף וצווארד"ר יפתח בר ‏4.10.16
הודעה בפורוםארטוסקופיה כתףn ‏21.9.16
הודעה בפורוםמגבלותד"ר יפתח בר ‏25.9.16
הודעה בפורוםטנואור אחרי 2 ניתוחים ‏21.9.16
הודעה בפורוםROTATOR INTERVALד"ר יפתח בר ‏25.9.16
הודעה בפורוםכאב בכתף ימיןע.ש. ‏21.9.16
הודעה בפורוםכאב בכתף ימיןד"ר יפתח בר ‏25.9.16
הודעה בפורוםכאב בכתף ששוכב עליהסובל ‏21.9.16
הודעה בפורוםאבחוןד"ר יפתח בר ‏25.9.16
הודעה בפורוםכאבים בכתף ימיןשירן ‏20.9.16
הודעה בפורוםכאבים בכתף ימיןד"ר יפתח בר ‏20.9.16