הודעה בפורוםהמשך לעודף משקל.אסתר ‏2.4.13
הודעה בפורוםהמשך לעודף משקל.אלדד יעקבי ‏4.4.13
הודעה בפורוםעודף משקלאסתר ‏1.4.13
הודעה בפורוםעודף משקלאלדד יעקבי ‏2.4.13
הודעה בפורוםכאבי בטןbaby ‏29.3.13
הודעה בפורוםכאבי בטןאלדד יעקבי ‏29.3.13
הודעה בפורוםדופק מטרהאימון ‏24.3.13
הודעה בפורוםדופק מטרהאלדד יעקבי ‏25.3.13
הודעה בפורוםדופק מטרהאימון ‏23.3.13
הודעה בפורוםדופק מטרהאלדד יעקבי ‏24.3.13
הודעה בפורוםדופק גבוה או אימון ארוךאלדד יעקבי ‏23.3.13
הודעה בפורוםחידוש פעילותאלדד יעקבי ‏22.3.13
הודעה בפורוםבטן תחתונה ואחוזי שומןד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםאימוןדרור ‏29.10.07
הודעה בפורוםאימוןד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםדופקr ‏29.10.07
הודעה בפורוםדופקד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםדופקr ‏29.10.07
הודעה בפורוםדופקד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםכמה שאלותשאלות ‏29.10.07
הודעה בפורוםכמה שאלותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםהשמנה ובניית שריריםמוקי ‏28.10.07
הודעה בפורוםהשמנה ובניית שריריםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםחלמון ביצהמיקו ‏28.10.07
הודעה בפורוםחלמון ביצהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבצלחיים ‏28.10.07
הודעה בפורוםבצלד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםקראטיןדוד ‏28.10.07
הודעה בפורוםקראטיןד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבטןארז ‏28.10.07
הודעה בפורוםבטןד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםשאלה בקשר להתפתחותחסוי ‏28.10.07
הודעה בפורוםשאלה בקשר להתפתחותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבטן ומותנייםטלי ‏28.10.07
הודעה בפורוםבטן ומותנייםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםכמות מומלצת של ספורטדניאל ‏28.10.07
הודעה בפורוםכמות מומלצת של ספורטד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהאוהד ‏28.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםמכון כושר. ‏28.10.07
הודעה בפורוםמכון כושרד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםכמות תרגיליםמאור ‏27.10.07
הודעה בפורוםכמות תרגיליםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורום3 שאלותארז ‏27.10.07
הודעה בפורום3 שאלותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםפעילות גופנית!נועם ‏27.10.07
הודעה בפורוםפעילות גופנית!ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםתרגילי התעמלות למותנייםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםעוד שתי שאלותאוהד ‏27.10.07
הודעה בפורוםעוד שתי שאלותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםאוקייאוהד ‏27.10.07
הודעה בפורוםאוקייד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבקשר לכפיפות שמיכה אגרופיםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםשאלהמשה ‏27.10.07
הודעה בפורוםשאלהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםמה אני עושה אם זה...?יוסי ‏27.10.07
הודעה בפורוםמה אני עושה אם זה...?ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםשכיבות שמיכהניר ‏27.10.07
הודעה בפורוםשכיבות שמיכהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםצימחונות וספורט.ע ‏27.10.07
הודעה בפורוםצימחונות וספורט.ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07