הודעה בפורוםמכון כושר. ‏28.10.07
הודעה בפורוםמכון כושרד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםכמות תרגיליםמאור ‏27.10.07
הודעה בפורוםכמות תרגיליםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורום3 שאלותארז ‏27.10.07
הודעה בפורום3 שאלותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםפעילות גופנית!נועם ‏27.10.07
הודעה בפורוםפעילות גופנית!ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםתרגילי התעמלות למותנייםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםעוד שתי שאלותאוהד ‏27.10.07
הודעה בפורוםעוד שתי שאלותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםאוקייאוהד ‏27.10.07
הודעה בפורוםאוקייד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבקשר לכפיפות שמיכה אגרופיםד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםשאלהמשה ‏27.10.07
הודעה בפורוםשאלהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםמה אני עושה אם זה...?יוסי ‏27.10.07
הודעה בפורוםמה אני עושה אם זה...?ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםשכיבות שמיכהניר ‏27.10.07
הודעה בפורוםשכיבות שמיכהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםצימחונות וספורט.ע ‏27.10.07
הודעה בפורוםצימחונות וספורט.ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבעיות שינהמיקו ‏27.10.07
הודעה בפורוםבעיות שינהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםשכיבות שמיכה(אגקופים)ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםסטים/חזרות .טל ‏27.10.07
הודעה בפורוםסטים/חזרות .ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבטןבוני ‏27.10.07
הודעה בפורוםבטןד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםעצמותבוני ‏26.10.07
הודעה בפורוםעצמותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםגובהתמיר ‏26.10.07
הודעה בפורוםגובהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםדוקטור שוב עלה לי עוד שלהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםקרבאור ‏26.10.07
הודעה בפורוםקרבד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםדוקטוראוהד ‏26.10.07
הודעה בפורוםדוקטורד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלה נוספתדניאל ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשלום דוקטורדניאל ‏26.10.07
הודעה בפורוםשלום דוקטורד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשרירים בגוףבן ‏26.10.07
הודעה בפורוםשרירים בגוףד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםכפוף..ארז ‏26.10.07
הודעה בפורוםכפוף..ד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלהעומר ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםתוספי מזוןרענן ‏26.10.07
הודעה בפורוםתוספי מזוןד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםביצהמישו ‏26.10.07
הודעה בפורוםביצהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהאם אני מזיק לעצמי...רועי ‏26.10.07
הודעה בפורוםהאם אני מזיק לעצמי...ד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםאימוניםמישו ‏26.10.07
הודעה בפורוםאימוניםד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםתוכנית אימון ביתיתאשר ‏25.10.07
הודעה בפורוםתוכנית אימון ביתיתד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאני מנסה לעשות שכיבות שמיכה עלד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםכפיפות בטןאדם ‏25.10.07
הודעה בפורוםכפיפות בטןד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהינה לזה היתכוונתיאוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםהינה לזה היתכוונתיד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהאוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07