הודעה בפורוםבעיות שינהמיקו ‏27.10.07
הודעה בפורוםבעיות שינהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםשכיבות שמיכה(אגקופים)ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםסטים/חזרות .טל ‏27.10.07
הודעה בפורוםסטים/חזרות .ד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםבטןבוני ‏27.10.07
הודעה בפורוםבטןד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםעצמותבוני ‏26.10.07
הודעה בפורוםעצמותד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםגובהתמיר ‏26.10.07
הודעה בפורוםגובהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםדוקטור שוב עלה לי עוד שלהד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםקרבאור ‏26.10.07
הודעה בפורוםקרבד"ר ברק ירוחם ‏29.10.07
הודעה בפורוםדוקטוראוהד ‏26.10.07
הודעה בפורוםדוקטורד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלה נוספתדניאל ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלה נוספתד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשלום דוקטורדניאל ‏26.10.07
הודעה בפורוםשלום דוקטורד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשרירים בגוףבן ‏26.10.07
הודעה בפורוםשרירים בגוףד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםכפוף..ארז ‏26.10.07
הודעה בפורוםכפוף..ד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלהעומר ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםתוספי מזוןרענן ‏26.10.07
הודעה בפורוםתוספי מזוןד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםביצהמישו ‏26.10.07
הודעה בפורוםביצהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהאם אני מזיק לעצמי...רועי ‏26.10.07
הודעה בפורוםהאם אני מזיק לעצמי...ד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםאימוניםמישו ‏26.10.07
הודעה בפורוםאימוניםד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםתוכנית אימון ביתיתאשר ‏25.10.07
הודעה בפורוםתוכנית אימון ביתיתד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאני מנסה לעשות שכיבות שמיכה עלד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםכפיפות בטןאדם ‏25.10.07
הודעה בפורוםכפיפות בטןד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהינה לזה היתכוונתיאוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםהינה לזה היתכוונתיד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהאוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםהאימון שהיהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםטעות לא התרגיל הזהמורן ‏25.10.07
הודעה בפורוםטעות לא התרגיל הזהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשורש כף היד בעיהמורן ‏25.10.07
הודעה בפורוםשורש כף היד בעיהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםסחרחורת אחרי סקס בעמידהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםירידה במישקלנטלי ‏25.10.07
הודעה בפורוםירידה במישקלד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשאלה אחרונה אני ממש מודאגד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםשיעורמישהו ‏25.10.07
הודעה בפורוםשיעורד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםעוד 3 שאלות בבבקשהדניאל ‏25.10.07
הודעה בפורוםעוד 3 שאלות בבבקשהד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםמיםליאור ‏25.10.07
הודעה בפורוםמיםד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםעוד משהואוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםעוד משהוד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםאבל לא עניתה לי דוקטוראוהד ‏25.10.07
הודעה בפורוםבוודאי שעניתי אם זה חיובי וטוב אז..ד"ר ברק ירוחם ‏26.10.07
הודעה בפורוםמיואשדניאל ‏25.10.07
הודעה בפורוםמיואשד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07
הודעה בפורוםבטןאיש ‏25.10.07
הודעה בפורוםבטןד"ר ברק ירוחם ‏25.10.07