הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידהאמא במשרה מלאה ‏4.7.12
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידהד"ר שרון בן רפאל ‏4.7.12
הודעה בפורוםדיכאון??אמא 1 ‏24.6.12
הודעה בפורוםדיכאון??ד"ר שרון בן רפאל ‏26.6.12
הודעה בפורוםדיכאון??איילת ‏6.7.12
הודעה בפורוםתרופותדיקלה ‏23.6.12
הודעה בפורוםתרופותד"ר שרון בן רפאל ‏24.6.12
הודעה בפורוםחוסר חיבור עם תינוקיסמין ‏18.6.12
הודעה בפורוםחוסר חיבור עם תינוקד"ר שרון בן רפאל ‏19.6.12
הודעה בפורוםחשק מיניבלה ‏12.6.12
הודעה בפורוםחשק מיניד"ר שרון בן רפאל ‏19.6.12
הודעה בפורוםדיכאון לאחר הפלהליאן ‏12.6.12
הודעה בפורוםדיכאון לאחר הפלהליאן ‏12.6.12
הודעה בפורוםדיכאון בהריוןןןן עזרה דחופהד"ר שרון בן רפאל ‏19.6.12
הודעה בפורוםמיואשתתתתשרונה ‏7.6.12
הודעה בפורוםמיואשתתתתד"ר שרון בן רפאל ‏19.6.12
הודעה בפורוםהיסטורית דכאוןאבי הירושלמי ‏7.6.12
הודעה בפורוםהיסטורית דכאוןד"ר שרון בן רפאל ‏7.6.12
הודעה בפורוםהיסטורית דכאוןדינה ‏8.7.12
הודעה בפורוםדיכאון לפני לידהמור ‏30.5.12
הודעה בפורוםדיכאון לפני לידהמור ‏30.5.12
הודעה בפורוםדיכאון לפני לידהד"ר שרון בן רפאל ‏7.6.12
הודעה בפורוםדיכאון לפני לידהמור ‏9.6.12
הודעה בפורוםהפסקת הריון אחרי דכאון קשה אחרי הליד"ר שרון בן רפאל ‏24.5.12
הודעה בפורוםדכאון אחרי לידהזהר ‏21.5.12
הודעה בפורוםדכאון אחרי לידהד"ר שרון בן רפאל ‏22.5.12
הודעה בפורוםחרדותאור ‏20.5.12
הודעה בפורוםחרדותד"ר שרון בן רפאל ‏22.5.12
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידה?מיואשת ‏6.5.12
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידה?ד"ר שרון בן רפאל ‏7.5.12
הודעה בפורוםדיכאון אחרי לידה?ורד ‏14.5.12
הודעה בפורוםדיכאון לאחר לידהמזל ‏27.4.12
הודעה בפורוםדיכאון לאחר לידהד"ר שרון בן רפאל ‏28.4.12
הודעה בפורוםמצב מוזראמא צעירה ‏17.4.12
הודעה בפורוםמצב מוזרד"ר שרון בן רפאל ‏18.4.12
הודעה בפורוםמצב מוזראמא צעירה ‏18.4.12
הודעה בפורוםדכאון לאחר הלידהדנה ‏30.3.12
הודעה בפורוםדכאון לאחר הלידהד"ר שרון בן רפאל ‏30.3.12
הודעה בפורוםדכאון לאחר הלידהאמא ל 1 ‏15.5.12
הודעה בפורוםרוצה עוד ילד!!!! אבל מפחדתאמא בחרדה ‏25.3.12
הודעה בפורוםרוצה עוד ילד!!!! אבל מפחדתד"ר שרון בן רפאל ‏27.3.12
הודעה בפורוםדיכאון אחרי הפלה יזומה?ד"ר שרון בן רפאל ‏27.3.12
הודעה בפורוםנואשתציפיחית ‏21.3.12
הודעה בפורוםנואשתד"ר שרון בן רפאל ‏21.3.12
הודעה בפורוםנואשתסהר תמיכה ‏22.3.12
הודעה בפורוםקשה ליעדי ‏16.3.12
הודעה בפורוםקשה ליאמא ‏17.3.12
הודעה בפורוםקשה ליד"ר שרון בן רפאל ‏18.3.12
הודעה בפורוםקשה לייוכבד ‏3.4.12
הודעה בפורוםקשה ליתגובה ‏10.4.12
הודעה בפורוםקשה ליילדה יפה ‏3.5.12
הודעה בפורוםכעסאמא ‏16.3.12
הודעה בפורוםכעסד"ר שרון בן רפאל ‏18.3.12
הודעה בפורוםקושיאנה ‏16.3.12
הודעה בפורוםקושיד"ר שרון בן רפאל ‏16.3.12
הודעה בפורוםדכאוןמיכל ‏6.3.12
הודעה בפורוםדכאוןמיכל ‏6.3.12
הודעה בפורוםדכאוןד"ר שרון בן רפאל ‏7.3.12
הודעה בפורוםבכי ודכדוךקרן ‏4.3.12
הודעה בפורוםבכי ודכדוךד"ר שרון בן רפאל ‏6.3.12
הודעה בפורוםפחדאחת ‏1.3.12
הודעה בפורוםפחדד"ר שרון בן רפאל ‏3.3.12
הודעה בפורוםקושי רגשי מול בן הזוג בהריוןד"ר שרון בן רפאל ‏29.2.12
הודעה בפורוםחרדותמיטל ‏27.2.12
הודעה בפורוםחרדותד"ר שרון בן רפאל ‏28.2.12
הודעה בפורוםהתקפי בכיאדווה ‏22.2.12
הודעה בפורוםהתקפי בכיד"ר שרון בן רפאל ‏22.2.12
הודעה בפורוםהתקפי בכיאדווה ‏23.2.12
הודעה בפורוםהתקפי בכיד"ר שרון בן רפאל ‏23.2.12
הודעה בפורוםמה זה טיפול קוגניטיבידינה ‏17.2.12
הודעה בפורוםמה זה טיפול קוגניטיביד"ר שרון בן רפאל ‏17.2.12